23.4.18

Unterschied muss sein!

U en ik zijn voor de spoorwegen sinds kort  "Beste Reizigers", maar Duitse treingebruikers worden op Amsterdam  Centraal via de omroepinstallatie aangeproken met "Sehr geehrte Fahrgäste".

Etablissementen

Het wachten is op de volgende namen van neringdoenden: bloemenmagazijn Fernia & Hernia, ijzerwinkel Hammer & Stammer en garagebedrijf Kia's & Tia's in navolging van horecagelegenheid Brownies & Downies. Laatstgenoemd etablissement bakt ze in Bussum wel heel brown, want vanmorgen ontdekte ik dat er sprake is van een meervoudige handicap: ze lijden er niet alleen aan het syndroom van Down, maar ook aan de Engelse ziekte.

Jiddisch 18

Waarom zette ik eergister de Jiddische versie van "Hallelujah" op dit blog? Hoofdzakelijk om aan te tonen dat Jiddisch een taal  is waarin, anders dan in  een jargon als het bargoens, een gevoelig liedje kan worden vertaald. Teveel wordt Jiddisch in ons land nog steeds versleten als een wat  grappig, aan een lagere, soms zelfs criminele klasse geliëerd,  dialect en dat  is onzin, want ieder verschenen boek kan zonder problemen in het Jiddisch worden overgezet. Dat overgezet is een opzettelijk germanisme, want  ik  ga nu  een aantal woorden noteren waaruit de verwantschap tussen Jiddisch en Duits blijkt en ik pak daartoe het begin van bladzijde 40 van "A Yiddish Word Book For English Speaking People" van  Samuel Rosenbaum: "Kil, cool, kiml (der), caraway seed, kin (di), chin, kind (dos), child, kindergortn, kindergartengarten, kinderyorn (di), childhood, kine (di) (Heb. kinah), envy, jealousy. Dat zijn achtereenvolgens: kühl, Kümmel, Kinn, Kind, kindergarten (eigenlijk geen Duits) en dan aan het eind van het  kleine rijtje een woord dat in het Nederlands uit het Hebreeuws via het Jidisch is opgenomen: kinnesinne, het Duits kent eifersüchtig of neidisch. Ik ben me er terdege van bewust  dat  dit een heel kort rijtje woorden is, maar ook als u de woorden retsept, shpatsirn en aroysgebn leest, weet u zonder  enige twijfel wat er bedoeld wordt. De Amerikanen hebben er soms meer moeite mee, toen het liedje "Bei mir bist du shein", geschreven door Jacob Jacobs en Sholom Secunda voor de Jiddische(!) musical "Men ken lebn nor men lost nisht") in de jaren dertig buiten Joodse kringen  populair werd, had men het het bij tijd en wijle over "Buy a beer, mister Shane".

Erskine

In mijn archief zitten foto's van auto's, waarvan ik het merk wel weet, maar absoluut geen type en geen bouwjaar en die heb ik wel nodig wil ik de foto op dit blog zetten. Gister riep ik de hulp in van de Nederlandse Studebaker-Packard Club,  ik kreeg prompt antwoord en de foto belandde bij een forum. Maar ik zat zelf ook niet stil en uiteindelijk vond ik dit fimpje op YouTube. De  auto is een Erskine zescylinder uit 1927. Erskine was een submerk van Studebaker,  genoemd naar de directeur van Studebaker.

22.4.18

Die Fähnchen hoch

Gister zag ik in Hilversum bovenstaande aankondiging. Nu weet ik niet of het een resultaat van een verantwoord wetenschappelijk onderzoek is en dat rokers inderdaad rechts zijn, maar wat wel juist is dat in Hilversum zich het hoofdkwartier bevindt van de oorspronkelijk Vlaamse rechtse beweging "De Voorpost", die zich in de Gooise contreien ondermeer bezighoudt met het  bestickeren van lantaarnpalen. De tekst van  de sticker: "Immigratie? Nee bedankt!" 
 
Op de website van "De Voorpost" tref ik een aantal demonstrerende witmannen en een advertentie van "Deutsche  Telekom", die op de eigen website beweert zich in te zetten voor "refugees". Nu is het  "het een of het ander", dus ik vraag bij  de Duitse telefoongigant om opheldering, maar krijg geen antwoord. Ik ben geen abonnee van "Deutsche Telekom" ,  maar wanneer u dat wel  bent, zou ik toch maar eens protesteren tegen de ondersteuning van "De Voorpost". Ik blijf nog even bij onze Oosterburen. De wetenschappelijke stichting van de rechtse partij AfD heeft problemen  met zijn naam, want de kleinkinderen van  Gustav Stresemann (1878-1929) maken bezwaar tegen het feit dat de naam van  hun grootvader gekoppeld wordt aan het rechtse, cryptofascistische gebroed,  Rotterdam vindt het klaarblijkelijk geen probleem dat de stichting nu de naam van Desiderius Erasmus draagt.
Drs. Barend-Otto ter  Vloot, Steenwijkerwold

21.4.18

Jiddisch 17

Leonard Cohens "Hallelujah" in het Jiddisch vertaald en gezongen door de in Berlijn levende en in Detroit geboren zanger Daniel Kahn.

AC 4

Op de Parijse Autosalon van 1928 stond de opvolger van Citroëns B14, de AC 4  - ook C4 genoemd - er kwamen  twaalf versies, van berline tot taxi décapotable, er werden in de laatste drie maanden van 1928 13500 exemplaren gefabriceerd. Op de foto zo'n C4 uit 1928, herkenbaar aan de gebogen stang tussen de koplampen, in 1929 zou die stang kaarsrecht zijn. De motorinhoud was 1628cc, daaraan  zat een niet gesynchroniseerde driebak gekoppeld. De maximumsnelheid van de wagen was 90 km/u.