23.9.18

Kulturschnitt

Terwijl mannen met een normale haardos zich in onze kontreien vandaag de dag met agent orange tot kaalschedel laten manipuleren, zien wij nog een ander fenomeen: in navolging van Amerikaanse mariniers laat een aantal jeugdigen slechts bovenop de schedel kort geknipt haar staan, dat kapsel was reeds eerder in zwang, heette toen 'Kulturschnitt", tierde welig onder nazi's en sluit naadloos aan bij de huidige tijdgeest.
Drs. Barend-Otto ter Vloot, Steenwijkerwold.

Miniatuur


Zondag

Mischien houdt u helemaal niet van jazz en wilt u zeker op zondag iets stichtends horen, welnu weet dat geen enkele moeite mij te veel is om u te verwennen met 
een werkje van THE  GAL TONES.

Nicholas

Oomzegger Albert Nicholas (1900-1973) zwierf  over de hele wereld en verhuisde in 1953 naar Parijs, waar in ieder geval zijn voor- en achternaam op correcte wijze werden uitgesproken. Oom Joseph "Wooden Joe" Nicholas (1983-1953) bleef zijn hele leven in New Orleans, speelde zowel clarinet als cornet. Het spel op laatsgenoemd instrument maakte hij zich eigen door King Olivers cornet  ter hand te nemen als die pauzeerde. Veel opnamen heeft "Wooden Joe" niet gemaakt, dit  is een tweetal  uit 1945: "Lead me on" en vermoedelijk de allereerste opname van "Eh La bas". Clarinettist en neef Albert (foto) begon zijn muzikale loopbaan op veertienjarige leeftijd, nam twee jaar later dienst bij de marine en  speelde in een orkest op USS "Olympia". Begin jaren twintig vinden we  hem o.a. met Manuel Perez en van 1924 tot 1926 in het orkest van  King Oliver, daarna trok o.a. naar Shanghai en  Cairo, in 1929 is hij terug en maakt hij op 5 maart van dat jaar een opname in het  orkest van Louis Armstrong. Begin 1940 zit hij in Jelly Roll Mortons Seven. Veertien jaar later, hij woont dan een jaar in Parijs, speelt hij samen met een aantal vrienden als Albert Nicholas and his New Orleans Friends.

Hobbedobbe 3

Maar nu hij er iets langer over nagedacht had besloot hij, in plaats van een email, een aangetekende brief naar het bestuur van "Ús Deasnokje" te sturen, alleen wist hij niet of hij de brief aan voorzitter Dong Slot of aan de secretaresse moest sturen, niet dat het uiteindelijk heel veel  uitmaakte, want het totale bestuur van het historisch genootschap bestond in feite uit leden van één  familie: Dongs dochter Deunske gehuwd met Doekele Volbehaard - zijn voorvader had in 1812 weliswaar Volbeda gezegd, maar dat was door de slechthorende ambtenaar van de burgerlijke stand verkeerd genoteerd -  was secretaris, echtgenoot Doekele was, behalve ambtenaar derde klasse op de gemeentesecretarie, penningmeester van het historisch genootschap, terwijl hij bovendien het Zuiderdwarsvaarter Neusfluitensemble leidde dat, in navolging van de Wiener Philharmoniker, ieder jaar op 1 januari een nieuwjaarsconcert gaf in in de bovenzaal van Café "Klienkont",  met als solisten het befaamde maar inmiddels bejaarde duo Horkje en Horkje, een concert dat rechtstreeks werd uitgezonden door de lokale televisie. Eigenlijk maakte het geen donder uit als hij "Ús Deasnokje" maar achter zijn plannen kreeg om de Hobbedobbe tot in aller eeuwigheid te  bewaren.

22.9.18

Vaten

Christenhond behoort tot het moslimrepertoire als "When the saints go marchin' in" tot het dixielandrepetoire. Christenhond! Niet christenezel, christenzwijn of christenmier, nee christenhond. Una moet dus volgens mohammedanen tot een buitengewoon afschuwwekkende diersoort behoren om andersgelovigen er mee te kunnen beledigen. Ik ben eens gaan zoeken naar wat moslims t.o.v. de hond zo opgewonden maakt. Een schriftgeleerde, en u weet hoe meer schriftgeleerden er nodig zijn om een religie te verklaren, hoe minder ruimte er voor geloven overblijft, ene Aboe Hurayah heeft gezegd - klaarblijkelijk staat er altijd een onderling met een bloknootje gereed - "Wanneer een hond uw vat likt, laat hem dan de inhoud wegwerpen en dan het vat zeven keer wassen". U leest het goed vat en niet gat. Nou likt Una geen vaten, zij likt zelfs mijn bordje niet, want zij heeft haar eigen voerbak en daar is zij buitengewoon precies op. Ik begrijp Aboe Hurayah dus niet, maar misschien heeft zijn notulist niet opgelet, want wat staat er nu precies: wanneer een hond uw vat likt (vat? Una likt geen vaten), laat hem (wie is hem?) dan de inhoud (welke inhoud? zuurkool, raapolie, roomboter?) wegwerpen (waar?) en dan het vat zeven (mag het ook acht keer zijn?) wassen (met water, aceton, aardbeiensap?). Intussen begrijp ik, dat ik iedere keer als ik Aboe Hurayahs naam gebruik, die moet laten volgen met "moge allah tevreden met hem zijn". Una en ik zijn echter buitengewoon ontevreden.

Hobbedobbe 2

Hij zou eens even een krachtig emailtje sturen naar de voorzitter van de lokale historische vereniging "Ús Deasnokje", Dong Slot, in de wijde omgeving beter bekend als Don Quichotte omdat hij in mei 1979 per abuis de enige molen die het dorp nog rijk was veel te snel had laten draaien, waardoor deze vlam had gevat. Zijn vader Obe Slot. was goed fout geweest in de oorlog, maar dat was heel spoedig vergeten toen hij het dorp in 1946 een standbeeld van de Heilige Drievuldigheid cadeau had gedaan. Obes kleinzoon, Obe junior was Fries kampioen bumperjumper geworden in 2017, maar helaas bij wedstrijden in het kader van Leeuwarden  Culturele Hoofdstad 2018 op het Oldehoofsterkerkhof bij een noodlottige sprong van de bumper van een vijftig kilomer per uur rijdende Trabant naar de bumper van een tachtig kilometer per uur rijdende Opel "Kadett" om het leven gekomen, terwijl net daarvoor mogelijkheden waren geopperd om van bumperjumpen een olympische discipline te maken.  Obe junior. had altijd beweerd dat hij in de Derde Wereldoorlog net zo goed fout wilde zijn als zijn grootvader in de Tweede. Helaas kon Obe junior dat nu niet meer waar maken. 
Maar daar had hij uiteindelijk niets mee te maken, de Hobbedobbe moest blijven  en hij had al een goede slagzin in zijn hoofd "HOBBEDOBBE FIRST".