15.11.18

CAMP

Het woord "camp" is achterhaald, jammer, want ik ken geen ander woord dat zo uitstekend het optreden van deze dames en twee heren omschrijft: Reg Kehoe and his Mambo Queens. Een ander, maar toch serieuzer vrouwenorkest The Ingenues met de hits van 1928 en tenslotte de meer haar eigen feestje bouwende, dan dirigerende Thelma White (foto) met haar orkest.

Goyse hymne

Klaarblijkelijk is het ook als gemeente broodnodig een eigen hymne te hebben en dus werd na de samensmelting van Bussum, Naarden en Muiden tot Goyse Meren op 1 januari 2016 ogenblikkelijk een eigen lied gecomponeerd. Niet dat ik het als ingezetene het ooit gehoord heb, maar ik  heb in ieder geval de tekst kunnen achterhalen. 
 "Daar, op een uitloper van Utrechts' heuvelrug
Vindt men het fraaie Gooise Meren
Groots afgebakend door een  prachtig paarse hei
Is men van oudsher zeer voorkomend en gastvrij
Vier eigen kernen met heel eigen profiel
Vier fraaie havens met elk een eigen ziel
Jij hebt voor altijd een vuur in mij ontbrandt
In het mooie Gooise land."
Op de foto zien we de ontvangstname van de in marmer  gebeitelde hymne door ambtenaar eerste klasse Satrap Hoemmertantz op 2 januari 2016.
Natuurlijk is er maar één stad met een volkslied dat de hele zaal kan meezingen, luister!

OORPULKDOEK

Lolkje en Ruardus Bordjepap voor  hun woonte te Drachten (Smallingerland), een gemeente waar op volslagen  unieke wijze de  herinneringen  van voormalige inwoners in ere worden gehouden met behulp van het plaatselijk oudheidkundig  genootschap. Lolkje en Ruardus zijn tot in Gorredijk (Opsterland) bekend voor hun vlammende uitvoering van het Friese volkslied, dat naast de Friese vlag momenteel zo'n grote rol speelt bij een aantal vaderlanders dat het noodzakelijk vindt het bestaan van een zwartgeverfde witman in stand te houden.
De tekst van het Fries volkslied luidt als volgt:
                                                       "Frysk bloed tsjoch op! 
                                                         Wol no ris brûze en siede,
                                                         En bûnzje troch ús ieren om!
                                                         Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d'ierde,
                                                         It Fryske lân fol eare en rom.
                                                      Klink dan en daverje fier yn it rûn
                                                      Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
                                                      Klink dan en daverje fier yn it rûn
                                                     
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!"
Het moge duidelijk zijn dat Lolkje op de foto haar "hânbreide mûtse" op heeft, normaal draagt zij een "unoxwoarstklotse", die zij in Franeker veroverde tijdens de laatstgehouden Elfstedentocht. Ruardus heeft de lichtbeige "earpuolkdoek" om zijn hals, daardoor concluderen we dat de foto op de eerste dag van een maand genomen is, want alleen op die dag is het openlijk dragen van  de lichtbeige "earpuolkdoek" in Smallingerland toegestaan.
Net als het Twents volkslied was het Fries volkslied eens een gezang waarop Duitse studenten zich bedronken en heette het uiteraard anders, namelijk "Vom hoh'n Olymp herab" en luidde de tekst van het door Heinrich Schnoor (1762-1828) gecomponeerde lied aldus:
"Vom hoh'n Olymp herab ward uns die Freude, 
Ward uns der Jugendtraum beschert;
D'rum, traute Brüder, trotz dem blassen Neide, 
Der uns're Jugendfreuden stört! 
Feierlich schalle der Jubelgesang 
Schwärmender Brüder beim Becherklang!"


 

14.11.18

Èmstuhdèm 2

I ROTTERDAM is trouwens ook geen optie

Èmstuhdèm


Kennedy's "Ich bin ein Berlinder" begrijp ik, maar wat moet ik in hemelsnaam met
I AMSTERDAM
het enige gevolg van die slagzin is dat nog meer mensen de hoofstad van ons land  gaan uitspreken als  Èmstuhdèm en waarom is het dan ook niet 
I AMERSFOORT VATHORST 
I AMELAND  
I AMELISWEERD.
Wanneer we onze eigen taal hanteren lijkt me
 IK BENSCHOP
wel wat en
 ICH BINGEN
 en
 JE SUISSE
 kunnen er ook mee door, ik vrees echter dat
 I WASSENAAR
 het als slagzin niet haalt en dat zou met 
I AMSTERDAM
ook zo moeten zijn.

HOEPTSA

Sakker Gaïus Goorlink in de Twentse oudheidskamer te Lonneker waar o.a. een  driekoppig stierkalf, de geïllustreerde verslagen van de bezoeken van St. Phalderappes in 1205 en St. Augusta in 1798 aan respectievelijk  Boekelo en Zenderen en de trouwjurk van Chrispijntje ter Overderegge uit mei van dit jaar te bezichtigen zijn. Sakker, met op zijn hoofd de voor Lonneker zo typerende hoeptsa, luistert naar een His Master's Voice koffergrammofoon waarop een achtenzeventigtoerenplaat met het Twents volkslied met de volgende tekst:
Er ligt tussen Dinkel en Regge een land
Ons schone en nijvere Twente
Het land van de arbeid het land der natuur
Het steeds onvolprezene Twente
Daar golft op de essen het goudgele graan
Doet 't snelvlietend beekje het molenrad gaan
Daar ligt er de heide in 't paarsrode kleed
Dat is ons zo dierbare Twente (bis)
Op de woorden van dit lied - begeleid door schetterend koper en roffelende trom - kan op vlotte wijze in rotten van vier worden voortgestapt hetgeen Sakker tot voor enige jaren ook driemaal daags deed. Helaas is hij inmiddels wat  slecht ter been en in een scootmobiel valt nu eenmaal niet te marcheren. De melodie van de Twentse  hymne komt trouwens  van over de grens, uit Duitsland en was de toonzetting van een door Goethe geschreven gedicht met deze aanvangsregels:
Hier sind wir versammelt zu löblichem Tun;
Drum Brüderchen: Ergo bibamus.
Die Gläser, sie klingen, Gespräche, sie ruh; -
Beherziget Ergo bibamus.
Das heißt noch ein altes, ein tüchtiges Wort:
Es passet zum ersten und passet so fort,
Und schallet ein Echo vom festlichen Ort,
Ein herrliches Ergo bibamus.
In 1813 schreef Traugott Maximilian Eberwein (1775-1831) de melodie en het is sindsdien een graag door Duitse studenten gezongen drinklied.

13.11.18

Moskou

Hier zien wij Halbedina Eitje Struyf-Zijlstra uit Moskou, de nabij Donkerbroek in Ooststellingwerf gelegen buurtschap, deze verduidelijking dient slechts om enig gemakkelijk te rijzen misverstand vooraf reeds onmogelijk te maken, want hebben wij in een recent verleden niet mogen constateren dat verwarring bij een Zijlstra tussen het Russische en het Ooststellingwerfse Moskou voor de hand ligt.
Halbedina heeft de linkervuist gebald, zoals het hoort, bij het beluisteren van  het Stellingwerfse volkslied, waarvan de tekst hier volgt:
" In ‘t Stellingwarfse laandschop
mit greide, bouw en struuk,
mit wallegies en heide,
mit overoold gebruuk,
mit essen en mit maoden,
mit vaorten, sluus an sluus,
in ’t laand van Lend’ en Tjonger
daor vulen wi’j oons thuus."
Halbedina mag echter  samen met haar achterneef ook volgaarne de volgende regels aanheffen:
"Великий Путин, мы хвалим Тебя, вся Россия кланяется Тебе и поклоняется Тебе и восхищается твоими действиями. Все русские, которые служат вам, преклоняют колени и кричат: Да здравствует наш Владимир."