31.10.14

Una: "Sham, sham, sham!"


 

"Och aye, th' fowk oan th' other side ay th' atlantic cannae gonnae-no mistreatin' their dogs: thaur ur tins tae spray their dogs an' their ur costumes tae gie their dogs a fritgynin' swatch oan halloween."

Merkwaardig 4

Bijna riep ik: "Dan is mevrouw Patier rond 2054 een nieuwe opstandingscandidaat", maar ik hield me nog net in, doctorandus Loegema zou dat geen goede grap kunnen vinden en ik vroeg hoeveel doden in Menaldum uit hun graf waren herrezen en wat de verhouding was tussen uit hun graf gekomen mannen en vrouwen. "Helemaal exact weten we dat niet, mijn voorganger Hobbe Ossebosse, destijds hoofd van de christelijk-nationale school alhier, heeft er rond 1969 eens een slag naar geslagen en vermoedde dat het aantal verrezenen toen op 128 stond, sindsdien zijn er hooguit 43 bij  gekomen. Het heeft uiteindelijk natuurlijk allemaal te maken met de populariteit van "Oeperdepoep" en de Dronrijpse uitspraak van dat lied. Daar is nooit een gedegen onderzoek naar gedaan. Wel weten we dat "Öperdepöp" oorspronkelijk niet gezongen werd door het kerkkoor "SamenSterk", dat is pas het geval sinds de samensmelting van de hervormde en gereformeerde kerken in Dronrijp, oorspronkelijk schijnt het gezongen te zijn door het koor van de gereformeerde kerk onderhoudende  artikel 31 uit Dronrijp, begeleid door de harmonie "Soli Deo Gloria" uit Minnertsga. Maar ik moet daar nodig eens induiken, ik bedoel in de geschiedenis van de  wederopstanding. De eerste wederopstandelingen schijnen allemaal mannen te zijn geweest, pas sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw zien we ook vrouwelijke herrezenen, de eerste was, maar dan citeer ik opnieuw de heer Ossebosse, Geesje Evel-Stienstra, zij was een volgelinge van Hedy Smit en Joke d'Ancona, heb ik mij laten vertellen."

30.10.14

Merkwaardig 3

Drs. Loegema vervolgde: "Het is natuurlijk bijzonder irritant dat wij ter wederopstanding van onze doden een kerkkoor uit een naburig dorp nodig hebben, dat een wat verbasterd onnozel lied als "Oeperdepoep" dient te zingen. Wij hier, in Menaldum, hebben inmiddels van alles geprobeerd: het punkrockkwartet "Rúnemiich", de fanfare "Pro Patria", het shantykoor "De Menamer Bûzehapperts" hebben op alle uren van de dag met hun eigen  repertoire op de begraafplaats opgetreden, maar helaas geen dode is uit zijn of haar graf gekomen. Wij dachten even succes te hebben met het gereformeerde kerkkoor "Hij Leeft, Ja, Hij Leeft", dat een weeklang iedere nacht om vijf voor twaalf "Mana Mana" van The Muppets aanhief als "Menaam, Menaam", maar behalve dat Sybbeltje Patier op de zesde nacht om precies twaalf uur een   fatale hartaanval kreeg, is er niets gebeurd."

29.10.14

Merkwaardig 2

Inmiddels schijnt Katrien door een uiterst betrouwbare getuige, immers een ex-politieman, gistermiddag per rijwiel gesignaleerd te zijn op weg van Oudebildtzijl naar Nieuwebildtzijl, ze was geheel naakt, vermoedelijk was haar doodskleed vergaan, en ze zong met een wonderlijk accent: "Ich bin ein Menamer op weg naar Dokkum und dan geradeaus nach beppe." Ik heb gisteravond de lokale Menaldumer historicus drs. Sybren Loegema gebeld en geïnformeerd naar de juistheid van Katriens wederopstanding. Hij vertelde me dat de graven op de Menaldumer begraafplaats na veertig jaar worden geruimd. Soms lukt het een enkele dode aan de ruiming te ontsnappen door op te staan, maar dat gebeurt alleen maar als de het Dronrijpster kerkkoor "SamenSterk" tegelijkertijd "Öperdepöp" zingt.


28.10.14

Merkwaardig

Op de achtergrond zong het "SamenSterk"-kerkkoor uit Dronrijp "Öperdepöp zat op de stöp en laten we vrolijk wezen en Öperdepöp zat op de stöp en laten we vrolijk zijn", terwijl in het naburige Menaldum Katrien Lohte-Zooistra, die in november 1944 aan een Duitser was blijven hangen, langzaam uit haar graf opsteeg en de weg naar Slappeterp insloeg. Zij was ongeveer 38 jaar dood, maar zag er desondanks, zeker voor een Friezin, nog redelijk goed uit.

Engels?

De auto's van Leapp en TSC stonden j.l. zondag hooguit zeven minuten lopend van elkaar. Wie zijn ogen open heeft ziet veel meer van die met Engelse termen bekladde autootjes in het Bussumse. Soms vraag ik mijn vrouw wat zo'n kreet in haar moedertaal betekent, zij als gepensionneerd onderwijzerses is absoluut geen analfabete, regelmatig moet zij mij het antwoord schuldig blijven, de Bussumse  automobilistjes  kliederen dus maar wat in andermans taal op hun voituur.

27.10.14

Dictator?

zeer binnenkort te verwachten de samenvoeging van Leapp en TSC: altijd de baas over het volk

26.10.14

Tattoe

Dat je je wanneer je professioneel een balletje gaat trappen eerst laat tatoeëren moet je natuurlijk helemaal zelf weten, maar in de Verenigde Staten gaat men een stapje verder: het tuig van de richel heeft daar niet genoeg aan het eigen lijf, maar meent ook zijn huisdier te slachtofferen.Una

"Wa ur thaur nae protests?"

Bussum

Als echte Bussumer zet je natuurlijk een engelse boodschap op je auto: dat resultaten altijd gerealiseerd worden, anders zouden het geen resultaten zijn, doet er of course niet toe. Dat je bij de firma sociaal leert collaboreren, zoals de website belooft, is wellicht nuttig in de volgende wereldoorlog.

24.10.14

Derde Hagenaar

"Als ik drèg suikeâhrziektuh tuh krègen dan pak ik lèn vèftien nâh Noâtdôhp en huur dâh ein ondeâhrkomen, ik laat me veâhrdomme zo einvoudig niet van ut veld meppen."

23.10.14

Tweede Hagenaar

"als ik me einzaam voel ga ik altèd nâh Voâhburg"

Veteraan

First of all, as a Dutch veteran I speak and do not write Dutch of course, but I express myself into English, it is a far better language to express yourself, do not you think so? Now to the heart of the sake: there are people who walk false around during our parades, who have not served the country as we have proud done and they have so no right to march with medals on their body's. We as veterans have now formed a group which we have named Dutch Stolen Valor to get rid of those imitators and I personaly have this idea, which means that we can hit two fly's in one clap: next year on 27 June, when there is the following veteranday in The Hague we set all the imitators apart at the ending of of the parade and paint the faces of them black, so they look when marching as Black Petes, that is very beshaming for them and on 5 December next year nobody wants to be a Black Pete, so that problem is also solved.

Olaf N. Benulder, Donderen (Drente)

22.10.14

Hagenaar

"voâhdat ik tuh dik wôhd veâhrhuis ik nâh Rèswèk"

21.10.14

Geduld

Vanwege lichamelijk falen draait dit blog momenteel op halve kracht: geen foto's, geen muziek.

Column

Ik moet me even bezighouden met de door Theo van 
Gogh in het zadel geholpen Metrocolumniste Ebru
Umar, die haar geschrijf vandaag begint met: Je
kunt het met een gerust hart aan socialisten over
laten om op gezette tijden een graai in je porte-
monnee te doen. En dat op gezette tijden kun je
terugbrengen naar doorlopend." Ebru eindigt met:
En de eerste 150 mensen die probleemloos verk
vangen kunnen worden zonder dat iemand ze zal 
missen zijn Tweede Kamerleden." Zo'n column laat
zich gemakkelijk schrijven, Ebru citeert simpelweg
"Mein Kampf".

Over de afschaffing van Sinterklaas 2


18.10.14

Over de afschaffing van Sinterklaas

 

Ik las deze week een bericht dat in Gouda
stroopwafel- en kaaspieten rond 5 december
de straten aldaar onveilig gaan maken, nu
verkeerde ik reeds jaren in de veronderstel-
ling dat de stad vooral bekend was door zijn
kleipijpen, maar pieten met tabakspijpen wek-
ken natuurlijk de woede op van het antnicotine-
gilde en die woede is minstens zo hevig als die
van het degenen die op de bres staan voor
de donker gekleurde medemens, dan bestaat
er ook nog de gouwenaar, een konijnenras,
maar daar wil men klaarblijkelijk in Gouda
ook niets van weten, wellicht bevreesd dat,
wanneer pieten in minieme konijnencostuumpjes 
over de Hoge Gouwe dartelen een ongewenste
relatie met Playboy wordt gelegd hetgeen
tot ophef bij het feministisch thuisfront zou
kunnen leiden; wat mij evenwel hogelijk ver-
baast is het feit dat het Anti Papistisch Ge-
nootschap nog steeds niets van zich heeft
laten horen: een katholiek geestelijke die
kinderen op zijn schoot liedjes laat zingen
is toch het voorportaal tot pedofilie, waar-
aan Jimmy Savile nog een puntje kan zuigen,
waarom heeft de commissie Deetman, im-
mers toch reeds doende met  een onderzoek
naar de vele misstappen van de roomse
geestelijkheid bisschop Nicolaas niet mede be-
trokken in dit onderzoek, ongetwijfeld had dit
kunnen leiden tot de zo zeer gewenste afschaffing
van  het Sinterklaasfeest.
Drs. Barend-Otto ter Vloot, Steenwijkerwold.

4.10.14

Kort 5

Theodor Fontane, Leipzig, waar de in 1819 geboren Duitse schrijver in contact kwam met de progressieve Vormärzbeweging.


3.10.14

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň Döwlet Gimni

Wie een halfuurtje pret wil hebben gaat op YouTube op zoek naar de volksliederen van de voormalige Sowjetrepublieken: pompeuze amuzikale ongein, zoals hier uit Turkmenistan, natuurlijk met de rechterhand op het hart, want men mag dan wel doordrenkt zijn van al dan niet latente haatgevoelens jegens de Verenigde Staten, imitatiedrift gaat boven alles.

Renault 16

In de lente van 1938 verscheen de Suprastella als opvolger van de Reinastella. Het was een grote auto die in twee chassislengten leverbaar was: ABM8 normaal chassis (3210mm) en BDP1 extra lang chassis (3720cc), de motoren waren identiek, een acht-in-lijn met een inhoud van 5448 cc, de maximale snelheid lag bij ongeveer 140 km/u. Hier boven een cabriolet op het normale chassis, hier onder een limousine op het extra lange chassis.


Kort 4

Ik ben van de lichting 59-1. Voor de laatgeborene lezers van dit blog: ik kwam in februari 1959 op om mijn dienstplicht te vervullen. Ik kreeg in de kazerne in Vucht een uniform, maar moest de eerste dagen op mijn eigen schoenen leren marcheren, want mijn maat bleek niet aanwezig,  daarvoor kreeg ik trouwens wel een vergoeding van tien cent per dag. Ik leerde een uitspraak van woorden die me in het begin onbekend in de oren klonken: "Geeeeeeeeeef (pauze) Akt" en "Plaaaaaaaas (pauze) Ust (pauze) Ust. Ik moest daar aan denken toen ik zo'n drie weken geleden in Oost-Uzbekistan was en een lokale kolonel over een kazerneterrein hoorde brullen: "Fontaaaaaaaaan (pauze) El".

2.10.14

Negaraku

Bij mijn speurtocht naar nationale volkksliederen in een afwijkende uitvoering stuitte ik op het volkslied van Maleisië en meteen wist ik het: die melodie ken ik, maar hij is van heel lang geleden en het duurde even voordat  mij te titel te binnenschoot: "Tabé Nonja". We zijn eind jaren veertig, ver voordat ik me professioneel met muziek bezighield, "onze jongens" vochten "politioneel" in "ons Indië". Ik ga op zoek naar woorden, die blijken van Willy Derby:
"Ik weet het wel, je kon soms nijdig wezen,
Als ik bedronken in de kampong kwam.
Ik kon het in je zwarte oogen lezen,
Zoo'n dronken Orang-Blanda vond je lam.
Je gapte al wat blonk dan uit m'n zakken,
En van m'n jas en keep het goudgalon,
Maar 'k heb van jou toch nog veel meer gestolen,
Veel meer dan jij van mij ooit nemen kon."

 De tekst blijkt aanzienlijk ouder dan ik vermoedde, want de opname van Derby (1886-1944) dateert van 1923 en heeft dus niks met de Indonesische oafhankelijheidsstrijd  te maken, maar alles met ons iets langer geleden koloniale verleden.
Er speelt nog  een andere titel door mijn hoofd "Terang Bulan" en ik vind de volgende woorden:
"Terang bulan, terang bulan di kali,
Buaya timbul, disangkalah mati.
Jangan percaya orang mulut lelaki,
Berani sumpah, dia takut mati."
Vertaald luidt de eerste regel: "De maan schijnt, de maan schijnt  over de rivier."
Het lied, dat oorspronkelijk "La Rosalie" (tekst: "La Rosalie assise par sa fenêtre, J’entend la pluie qui verse sur son dos, Son petit coeur qui répose a son aise, Et le mien qui n’a point de repos") heette, blijkt gecomponeerd en van tekst voorzien te zijn door Pierre-Jean de Béranger (1780-1857) (foto) en via Mahé, het grootse dichtstbewoonde eiland van de Seychellen, belandde die in Zuid-Oost Azië  en uiteindelijk werd de melodie in 1957 het volkslied van Maleisië, dat land verbood vervolgens iedere andere tekst dan die van "Negaraku". En er zijn nogal wat andere teksten: "Mamula Moon", "I shall return", "Malayan Moon" en de melodie werd zelfs gebruikt  in een Japanse propagandafilm gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Haar

Of course totally different from Belgian hair

Uitdaging

 Italaracewagen 1907
Op 4 september j.l. stond er een stukje op dit blog over de Italiaanse autofabrikant Itala (1903-1934) en de rit Peking-Parijs. Dat bleek een uitdaging voor oud-VPRO-collega Ronald van den Boogaard, een man die de hele wereld bereisde en bovendien een groot atlasliefhebber is. Mijn stukje bleek voor hem een uitdaging om te onderzoeken of Peking-Parijs vandaag de dag mogelijk zou zijn.

Vergelijking

Lubbock ligt in de Texas Panhandle, te onzent voornamelijk bekend als de geboorteplaats van Buddy Holly, die in 1959 stierf bij een vliegtuigongeluk, nadien zijn er in die omgeving nare dingen gebeurd, zoals de verkiezing van Charles Perry (foto) tot afgevaardigde in de Texaanse senaat, die eergister beweerde dat christen zijn in de Verenigde Staten te vergelijken is met jood zijn in Nazi-Duitsland en er de volgende regels aan toevoegde: ""There were 10.000 people that were paraded into a medical office (at the concentration camp in Berlin) under the guise of a physical. As they stood with heir back against the wall, they were executed with a bullet through the throat. Before they left, 10.000 people met their fate that way. Is it not the same than when our government continues to perpetuate laws that  lead citizens away from God?"

Mario

Mag ik u even voorstellen aan Mario, eigenlijk heet hij anders maar wel vaker kiezen mensen een andere naam, denkt u maar aan Schickelgruber en Dzhgashvili, of de keren dat u uzelf Gekke Henkie of Jan met de korte achternaam noemde, Mario is badmeester annex zwemleraar, maar ontevreden met zijn leerlingen te leren drijven en met school- en vlinderslag of borstcrawl vooruit te komen, bedacht hij het plan ze niet met zwembandjes gevuld met lucht  doch gevuld met lood te water te laten, dat er inmiddels drie van zijn leerlingen verdronken zijn en dertien anderen in het ziekenhuis zijn beland verdriet Mario hevig en hij doet daar zeer luid kond van.

Drs. Barend-Otto ter Vloot , Steenwijkerwold.

1.10.14

Renault 12A

In Renault 12 liet ik vorige week een model zien van de 40CV  waarmee Garfield, Guillon en Plessier het 24-uursrecord braken met een gemiddelde snelheid van 173 km/u. Het model bouwde ik zo'n 35 jaar geleden en ik schilderde het groen, de motor kap glanzend, de rest van de wagen mat, omdat die met kunstleer over hout was bekleed.  
 Inmiddels  is er een gebouwd model van de recordauto uit februari 1926 verschenen voor een fractie van de prijs die ik destijds voor de kit betaalde.  Ik zat wat bevreemd te kijken naar de banden met witte zijvlakken, omdat ik dat typisch bij een Amerikaanse wagen van later datum vond horen, maar het klopt wanneer ik een foto in het boek "1898 Renault 1965" bekijk.

O Le Fu'a o Le Sa'olotoga o Samoa

De zang op de eilanden in de Stille Oceaan is sterk beïnvloed door zendelingen en dat is duidelijk te horen in deze à capella uitvoering van het volkslied van Samoa.

Kort 3

 Uit een toeristisch routeboekje voor Zuid-Duitsland:
Via de B12013 rijdt u vanuit Oberchammergau naar het pittoreske Knödelsdorf met zijn fraaie Rathaus uit de derde eeuw voor Christus, waarin sinds 1967 het Beiers Jodelmuseum gevestigd is, ook de Marktplatz, waarop de bewoners uit de wijde omgeving iedere dag hun overtollig huisraad verkopen -  het lijkt daar iedere dag koningsdag - is een bezoek meer dan waard, van Knödeldorf rijdt u naar Birnenburg am Apfelsee, even voor Birnenburg ziet u rechts tegen de bergwand het kasteel Klamottenstein, waar de componist Richard Wagner in 1870 "Meine Schweinerei" Lustspiel in antiker Manier" schreef, in Birnenburg am Apfelsee ( overigens niet te verwarren met Birnenburg in Saksen noch met Birnenburg - thans Gruskawek - in Polen) moet u zeker op zondagmiddag drie uur even gaan kijken en luisteren naar het carillon dat dan "Alte Kameraden" speelt in C gr.t, u volgt daarna de B12033  naar Garnischt-Partuskirchen tot Nudelsburg waar het doopvont in het kerkje uit 811 meer dan  de moeite van het aanschouwen waard is, men is er nog steeds niet achter wat de letters A N E L op de één van de lange zijkanten betekenen.