31.1.18

BLAUWE MAAN

"Blue Moon of  Kentucky"

BRANLE

De branle is een oude Franse dans, hier is er eentje uit Bresse (er komen dus niet alleen kippen vandaan) gespeeld op draailier (hurdy-gurdy, vielle à roue). De draailier is een uit de Middeleeuwen daterende mechanische viool, de snaren gaan klinken door het draaien van een wiel en worden gestopt door een toetsenbord, vaak zitten er ook nog een of meer sympatische snaren op het instrument. Je zou je kunnen afvragen waarom ik een branle gespeeld op een draailier op dit blog heb gezet. Ik heb daar een simpel antwoord op. Omdat het uiteindelijk om de muziek gaat en ik niet van anachronistische verkleedpartijen houd, wanneer ik iemand in een fluwelen wambuis accordeon zie spelen, dan word ik onpasselijk, begrijp me goed, zo'n accordeonist mag best een branle spelen, maar trek er dan geen middeleeuws costuum bij aan, want dat botst: accordeons bestonden destijds niet. Stel dat we de branle uit Bresse laten bewerken tot een vierdelig werk voor strijkkwartet en voorzien van de handtekening van de (niet-bestaande) Italiaanse barokcomponist Bernardo Chammerini, ik wed dat sommige luisteraars hun gezicht bij voorbaat al in de Concertgebouwkleinezaalplooi trekken en zich in de richting van de Van Baerlestraat reppen, terwijl ze hun neus optrekken voor een draailier. Want zo gaat dat, voor die mensen is muziek net oranjemarmelade, als die niet van Chivers is, dan deugt de marmelade niet. Ik heb dat nooit zo goed begrepen, ik bedoel de scheiding tussen "klassiek" en andere muziek, zoals bijvoorbeeld volksmuziek, want veel zogenaamde klassieke muziek is ontleend aan volksmuziek, een niet gering aantal befaamde componisten lustte er terecht wel pap van en gebruikte die folklore ook in hun werk. Bovendien is de term klassiek in muziekverband vaak een onzinterm, want je kunt twintigste-eeuwse-muziek toch moeilijk van dat predikaat voorzien. Maar het gebeurt veelvuldig, net zoals in het oude-auto-wereldje, waar een (wan)product als de American Motors "Pacer" rustig een klassieker genoemd wordt.

René Coty

Opnieuw een Frans presidentieel voertuig, dit keer van René Coty (1884-1962), tweede en laatste president van de Vierde Republiek. Hij stond - niet geheel overtuigend - aan het roer van 1954 tot 1958 en behalve dat hij werd geplaagd  door de Algerijnse kwestie,  uiteindelijk opgelost door zijn opvolger Charles De Gaulle, had hij enorme rugklachten en de in 1950 in dienst genomen Talbo-Lago droeg daar volgens de artsen aan bij. Voordat de speciale staatskarossen van Franay en Chapron op basis van de Citroën 15/6 H (met hydropneumatische vering) in 1955 in dienst werden genomen, werd een oplossing gevonden in de bouw van twee gewone 15/6 familiales met de vering van  de H, de juiste omschrijving zal "conduite interieur 15/6 H" geweest zijn

30.1.18

Making America great again

FARTHING & TUPPENCE

GOYSE HUMOR


adv./i.m.


MUZIEK

Het Russische krontjongorkest speelde "Tsarina het kind uit Odessa".

Gefilte Joe and the Fish

Het gister op dit blog gemelde "Walk on the kosher side" verscheen op Rhino Records, het platenlabel van Richard Foos en Harold Bronson, dat ze trouwens in 1998 overdeden aan Warner Bros. Bronson, oorspronkelijk muziekrecensent, steekt zeer waarschijnlijk achter Gefilte Joe and the Fish, eerder maakte hij als Mogen David and his Winos opnamen in het protopunkgenre, waaronder dit  "Street Baby". Gefilte Joe and the Fish vond zijn oorsprong in  een radioprogramma, waar bekende popwerkjes werden geparodieerd, zoals "Hound Dog".

Voormannen 3


Opnieuw socialistische voorlieden, thans weer een tweetal uit ons vaderland, beiden streven niet naar  het hoogste - u weet dat  is ons heilig ideaal - maar naar het grootste, de een stond immmer op de bres voor steeds grotere gemeenten en het samenvoegen van provincies, ik heb het over Frans Plasterk, de ander Ronald Timmermans ontmoeten we altoos wanneer het om Europa gaat.

29.1.18

IEPEN MIENSKIP


Mij is van diverse zijden verzocht het bij het Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 behorende motto “IEPEN MIENSKIP” nader te verklaren.
Ik wil daar gaarne aan voldoen. Het Friese mienskip – waaraan ge ontbreekt en dat in  het  Nederlands regelmatig tot misverstanden aanleiding geeft, denk maar aan gemeen is vals en het is zeker niet de  bedoeling onder “IEPEN MIENSKIP” open valsheid te verstaan, nee, mienskip is gemeenschap in de zin van geslachtelijke gemeenschap, hier wordt de vrije liefde gepredikt in het open  Friese landschap; kort gezegd “GENEUK IN DE RUIMTE”.
Drs. Barend-Otto ter Vloot, Steenwijkerwold
(Met deze bijdrage van Drs. Ter Vloot hebben wij een totaal van 10.000 artikeltjes op dit blog bereikt, dit leek me het vermelden waard.)

Beheimes

Altijd gedacht dat bovenstaand beeld in Leeuwarden was opgericht als gedenkteken voor het Fries Rundvee Stamboek, dat blijkt onjuist, het beeld is opgericht voor de Leeuwarders zelf: een beheime voor de beheimes, die achter ene Lucette van den Berg aanhuppelen, sinds jaar en dag hun steun en toeverlaat wanneer  het om zogenaamde jiddische zaken gaat. Zo organiseerde Van den Berg van 15 tot 20 april 2008 in Leeuwarden een 1e internationaal Jiddisch Festival, waarbij,  ik citeer, "Leeuwarden vijf dagen lang a yiddish shtetl in der medine zal zijn." Bij het  gebruik van het woord "shtetl" had bij de Leeuwarder  beheimes een lichtje moeten opgaan, dat ging niet op, maar daar zijn het dan ook beheimes voor. Want een ieder die bijvoorbeeld "Da geht ein Mensch" van Alexander Granach heeft gelezen weet dat  Van den Berg hier grote onzin uitkraamt: Leeuwarden is geen shtetl, was geen shtetl en zal nooit een shtetl worden.  Op een ander door Van den Berg georganiseerd festival, alweer onder haar favoriete noemer Jiddisch, hield iemand een lezing over de Karaiten,  een van het rabbinale Jodendom afwijkende sekte die een Tataars dialect, dus geen Jiddisch, spreekt, maar alweer slikten de  Leeuwarder beheimes dat als lijnzaadkoek en dit jaar weet Lucetteke de subsidiepot van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 te vinden, opererend onder de noemer "Yiddish Waves". Vanzelfsprekend laten de beheimes zich opnieuw uitmelken, want ik schreef het al, daar zijn het beheimes voor!

Jubelen

Laat mij met uw welnemen een moment samen met u stilstaan bij de oranje ballen en vorstelijke baleinen van weleer, toen 31 augustus nog als feestdag gold, de heer en schoonzoon Tussen Neus en Lippenfeld zich ongetwijfeld op de  pampa bevond, waar hij verwoede pogingen deed om tango en Argentijnse dames onder de knie te krijgen. Het jeugdig deel der natie trok 's ochtends schoolsgewijs op naar het gemeentehuis of een ander oord waar het gezag gevestigd was om in de vorm van aubades eeuwige hulde te betuigen aan het recent teruggekeerde oranjehuis met het aanheffen van "Waar de blanke top der duinen" en "Een karretje dat op de zandweg reed" afgewisseld met "Drie schuintamboers" en "'t Is de plicht dat iedere jongen".  31 Augustus was een dag waarop kinderen hun door de grootouders geschonken verjaarscadeaux niet na drie maanden meenden te moeten verpatsen onder het wakend en toeziend oog van hun ouders. "Bezet", thans vaak in duct tape of anders met spuitbus of kleurkrijt op het plaveisel gezet, had nog een volslagen andere betekenis dan het aangeven dat de pappa's en mamma's volgaarne van de pedagogische, doch veel ruimte innemende, houten blokkendozen afwilden, zodat van de bijeengesprokkelde pecunia een "gamepje" voor en door het grut kan worden aangeschaft. In Batavia klonken op 31 augustus 1946 saluutschoten,  te onzent was het gemiddeld 13,4  graden en in Amsterdam nam een baron - want edellieden waren toen terecht nog buitengewoon belangrijk - een defilé  af, hetgeen - dit voor de jeugdige lezertjes van dit blog - iets heel anders is dan het afnemen van de tafel.
De heuglijke dag wordt - vanwege een andere majesteit - op zeker moment verplaatst van de laatste dag in augustus naar de laatste dag in april, hetgeen meteen vrijwel het einde betekent van de viering van de Dag van de Arbeid, want twee vrije dagen achter elkaar dat kan en mag natuurlijk niet, wel voert dit land  opnieuw een politionele actie (want Indje verloren rampspoed geboren), waar geen vaderlandse diender aan te pas komt,  doch hier en daar, maar in principe alleen daar - want Sarina, hier zijn immers geen dessa's - wel een dessa platgebrand. Tussen Neus en Lippenfeld is zoals gewoonlijk veel op reis, maar spelt Lippenfeld inmiddels als Łippenfeld, omdat zoals bekend mag worden verondersteld de Poolse Ł als W dient te worden uitgesproken. Jan "Max" Slagter wordt op 3 maart 1954 geboren, laten we man en datum ogenblikkelijk vergeten, we kunnen immers niet alles onthouden en zeker dergelijke futiliteiten niet. Het volk komt nog steeds juichen - het zogenaamde defilé ten paleize - inplaats, zoals later, de hoogmogende uitverkorenen naar het volk reizen om zich te laten bejubelen. Bij de omroep mogen op 30 april slechts kleurenblinde reporters verslag doen, want de kleur van de zon is niet geel doch oranje hebben de directies te Hilversum bepaald, dat kan ook gemakkelijk want er zijn slechts twee radiozenders, zodat de kleur door de luisteraar niet kan worden gecontroleerd, op de ene zender luistert men naar AVRO en VARA, op de andere zender naar KRO en NCRV, één keer per kwartaal wisselt men van golflengte omdat de ene zender slechter te ontvangen is dan de andere. De VPRO is op dinsdagochtend reeds voor achten in de aether met sprankelende pianomuziek van Anton van der Horst die een praatje van dominee Fetter omlijst. Ds. Fetter heeft een welhaast oneindige stoet kennissen die hij steevast in de Amsterdamse tram ontmoet, zijn verhaal lijkt op een "Kronkel" van Simon Carmiggelt, maar dan totaal anders. Van een landelijke vlooienmarkt dan wel vlooienplaag is overigens nog geen sprake, er blijkt voldoende DDT voorhanden, dat zal in later jaren snel veranderen.

Drs. Barend-Otto ter Vloot, Steenwijkerwold.

Lopen

Eerst maar even de tekst van "Walk on the Kosher Side".
Yakov quit the westside AZA
Went 'cross town joined YMCA
Soon bacon and pork he began to enjoy
He took off his yarmulke. The yid was a goy
I said hey Yakov! Take a walk on the kosher side.
I said hey nudnik! Take a walk down Fairfax...
Oy a broch
Why don't you go meet yourself a nice girl?
What do you need a shiksa for?
They're dirty, they're filthy
You need a pure one, a clean one, a clean one, a pure one
Herschel was shocked when he heard the news
He couldn't believe that he and Jesus were both Jews
He said how can we be the same
When this long hair's got a Mexican name
I said hey Hersch! Take a walk on the kosher side
I said hey kid! Take a walk down Fairfax
And the members of Hadassah go...
Boy b..boy..boy..boy.. boy.
Abe wanted to star in picture shows.
So he capped his teeth, cut his hair and fixed his nose.

Changed his name to Lash LaRue
And spoke of the pride of being a Jew
I said hey Abe. Take a walk on the kosher side.
I said hey! Whatever your name is, take a walk down Fairfax
Katz was taking his bar mitzvah lessons
Across the street a shiksa was undressing
Then one day to the rabbi's surprise
Katz was showing her where he was circumcised
I said hey Katz...take a walk on the kosher side
Hey Katzy..take a walk down Fairfax
And the members of Hadassah go...
Boy..b..boy b..boy
Oya !! What'ya want to show a girl a thing like that?
Your mother finds out about a thing like that you'll make her heart break!
Don't ya care ya filthy animal?
Why dontcha go up to your study and become a doctor or something? *

*woorden als yarmulke, broch, shiksa, nudnik, etc. zijn op het internet gemakkelijk op te zoeken.
Er valt een ander uit te leggen: ten eerste de naam, die natuurlijk is afgeleid van Country Joe & The Fish, ten tweede de titel en melodie: ontleend aan Lou Reeds "Walk on the Wild Side." De grammofoonplaat heeft de vorm van een davidster, uit ervaring weet ik dat de plaat verdraaid lastig is scherp te stellen!

Voormannen 2


Natuurlijk heeft niet alleen Nederland belangrijke socialistische voorlieden voortgebracht, ook in Groot-Brittannië en Duitsland stonden zij vooraan in de strijd en op bijgaande foto's ziet u de bekende Duitse socialist Tony Schröder, die het zelfs tot bondskanselier en daarna tot vriend van Putin bracht en Gerhard Blair die premier was aan de overzijde van  de Noordzee.

28.1.18

DOOD


Leven in Klammerbach 6

Schwindelmann draaide zich om, het was de receptioniste van het  hotel,  Schwanka Himbeersaftli. "Er is een meneer aan de balie die U wil spreken." Wat nu weer? Hij draaide zich om. Voor de balie stond een man die zich voorstelde als Levinstihn en een uiterst moeizaam Duits  sprak. Moest natuurlijk Löwenstein zijn, dacht Schwindelmann en vroeg waar hij behulpzaam  mee kon zijn. "Kunnen we ergens gaan zitten?" vroeg Löwenstein. "Waarover gaat het?", vroeg Schwindelmann. "Dit hotel, ik  neem aan Uw hotel, "Zum Bunten Ferkelchen" heette tot 1938 "Zum Gold'nen Stern", het was van mijn grootvader en die heeft het destijds voor een belachelijk lage prijs aan  uw vader verkocht, voordat mijn grootvader met vrouw en kinderen naar Engeland gevlucht zijn." "Ach, dat was het jaar waarin  wij als eerste land in Europa door de Hitlerbende bezet zijn", vulde Schwindelmann aan. "Zover ik foto's van de intocht heb kunnen bekijken werd Hitler hartelijk welkom geheten in zijn geboorteland", ze Löwenstein, "bijna iedereen stond met zijn arm omhoog."

Turkmenistan

Op dit  moment kijkt iemand uit Turkmenistan naar  mijn blog. Ik heb nogal wat buitenlandse bezoekers, maar Turkmenistan? Waar zou hij naar kijken?

Voormannen

Ik aarzel is het voorlieden of voormannen? Misschien mag 't wel alle twee? In ieder geval zijn het portretten van twee befaamde vaderlandse socialistische voorlieden, immer op de bres voor socialistische idealen in het bekende socialistische dagblad "De Telegraaf"! Links Rick Vermeend, rechts Willem v.d. Ploeg. Wanneer ik tijd en zin heb wordt de reeks socialistische voormannen op dit blog binnenkordt voortgezet.  Trouwens waarom brengt Post.NL wel postzegels uit met portretten van Jan & Alleman, zoals bijvoorbeeld van Doutzen Kroes en worden Rick en Willem overgeslagen?

27.1.18

Leven in Klammerbach 5

Der Franz, de jodelende goochelaar, die ieder jaar niet alleen voor veel  jolijt  zorgde, maar ook voor een bomvolle zaal in Klammerbach am Neupersee. Hij had zo zijn eisen, der Franz, op ieder tafeltje moesten persé bij zijn optreden drie vlaggetjes staan: een Oostenrijks, een Nederlands maar bovenal een Europees vaantje. Vorig  jaar had laatstgenoemd vlaggetje ontbroken en bijna was het optreden van der drollige Holländer niet doorgegaan, hij had woedend stampvoetend Schwindelmann ter  verantwoording geroepen en Arie Broekhoest had de koffers gepakt en achterin de auto gezet. 
Verheugd stelde Schwindelmann vast dat dit keer op alle tafeltjes drie vaantjes stonden, Franz, der drollige Holländer kon tevreden zijn en Schwindelmann zette koers naar de kleedkamer, want ook die diende piekfijn in orde te zijn: Europese vlag aan de muur en speciaal uit Holland geïmporteerd bier in het koelkastje: "Gulpener". Zo dat zat er op en nu naar het raadhuis. Maar net toen hij het terras afliep hoorde hij zijn naam roepen: "Herr  Schwindelmann, Herr  Schwindelmann. Ein Augenblick".

AHa Erlebnis

Albert Heijn ontdekt vegetarische tonijn
of hoe Zaandamse sukkelaartjes in onbegrepen Engels hun waar aan de man trachten te brengen.

FEESTVREUGDE

Na een flinke computerstoring is het tijd voor een stuk echte feestvreugde met het orkest van de gezamenlijk strijdmacht van Trinidad en Tobago.

26.1.18

Leven in Klammerbach 4

Sorbert Schwindelmann was boos en  dat is slechts eufemistisch uitgedrukt: nam hij als eenvoudig herbergier de  moeite om zijn overbuurman te waarschuwen dat hij openlijk sex bedreef, weliswaar in eigen huis en met zijn eigen vrouw, maar toch goed zichtbaar voor anderen, dus ook  voor de gasten "Im  Bunten Ferkelchen", smeet Herr Doktor de hoorn op de haak. "ABER MOMENT MAL. Als de Herr Doktor inderdaad naar een congres in Wenen was geweest, met wie had dat kreng  van een Feitelbäumchen dan de echtelijke sponde op een regenachtige dinsdagmiddag gedeeld? Misschien moest hij dergelijke vuiligheid, want dat was het uiteindelijk toch, aan de orde stellen in de gemeenteraad? Dat was weer eens iets anders dan het gebruikelijke gezeik over de precariorechten van zijn terras, die hij  ieder jaar trouw betaalde, maar die ieder jaar ook met tien procent werden verhoogd met instemming van Feitelbäumchen en die verschrikkelijke Von Flanck, die verhinderd had dat hij fractievoorzitter van de F.P.Ö. was geworden en  waardoor hij nu als onafhankelijk raadslid moest functioneren. Schwindelmann trok de galgen van zijn leren kuitbroek recht, zette zijn hoed met gemsenveer op, voordat hij de eerste schreden in de richting vann het raadhuis zette om burgemeester Schnüpgerfeld van de schandelijke praktijken in het huis van zijn overburen, het echtpaar Scwunz-Feitelbäumchen, op de  hoogte te stellen, toen hij werd tegengehouden door zijn stiefzoon Rinderich, die sinds enige jaren verantwoordelijk was voor handel en wandel in het hotel: of Scwindelmann niet vergeten was de feestzaal van het  hotel te inspecteren, waar die avond een bonte avond, met der Franz Zimmermannz, der drollige Holländer met zijn assistent  Arie Broekhoest, werd georganiseerd.

Gezellig

en toen werd het nog heel gezellig rond het kampvuur
of
pests eating pests

OPHOUDEN


25.1.18

Leven in Klammerbach 3

Vorige week woensdagochtend kreeg Sudelines echtgenoot Heinz-Otto Schwunz geheel onverwacht een telefoontje van zijn overbuurman en hotelhouder Sorbert Schwindelmann met het verzoek de gordijnen 's middags te sluiten wanneer hij met zijn vrouw en het klonk ietwat aarzelend: "bumste", want hij, Schwindelmann kon vanuit de tweede etage zien  wat er aan de overkant in  de slaapkamer van het echtpaar Schwunz-Feitelbäumchen gebeurde. Niet dat het hem wat kon schelen, maar het was buitengewoon irritant voor de gasten van "Zum Bunten Ferkelchen", bovendien tastte het toch ook enigszins de goede naam van zijn hotel aan. Zijn hotel stond per slot van rekening niet in de rossige buurt van Klammerbach.  "Verstehen Sie, Herr Doktor Schwunz?"  "Maar dat kan niet waar zijn" was het antwoord.  Das gibt's nicht. Ik was de afgelopen twee dagen  naar een orthopedisch congres in Wenen. U vergist u meneer Schwindelmann". Herr Doktor Schwunz verbrak de verbinding. Wat dacht dat inmiddels van de F.P.Ö.-raadsfractie afgesplitste raadslid met zo'n belacheijk telefoontje te bereiken? Hij haalde de volgende patient naar zijn spreekkamer.

TREITERIJ

Oui, nous parlez fransaiz.

Macron

President Emmanuel Macron nam eerst de door François Hollande benutte Renault "Espace" over en gebruikte daarna een DS "7" Crossback (het is even wennen dat Citroën een submerk lanceerde), maar  tegenwoordig schijnt een Peugeot  5008 (tweede generatie) het presidentiële voertuig te zijn. In mijn Franse autoblad staat dat de wagen leverbaar is met  een viercylinder dieselmotor met een inhoud van 1997cc, maar misschien gebruikt Macron de benzineversie,  want de 5008 is ook leverbaar met een viercylinderbenzinemotor (inhoud 1598cc), de top ligt in beide gevallen op 206 km/u.

Stompetoren

Petatteke* Witlof-Uitdeputte uit het Westfriese Stompetoren, die zich nu reeds bijna een jaar geweldig boos maakt omdat zoals gewoonlijk, zegt ze, de West-Friezen weer ons door het tuig in Fryslân worden vergeten, terwijl, zo haar woorden, verdomme nog aan toe, de enige bekende Friese koning Radboud nooit in  Leeuwarden gewoond heeft en dat het daarom op zijn plaats zou zijn geweest dat behalve de provincie Fryslân ook West-Friesland zou moeten zijn uitgenodigd om het culturele hoofdstadfeest mee te vieren. "Maar de Friese eigenheimers aan de andere kant van Aflsluitdijk staren zoals gewoonlijk alleen maar naar hun eigen, van een pompeblad voorziene, navel en vergeten dat Magna Frisia eens van de Deense  zuidgrens tot aan het Zwin in Vlaanderen strekte."
*Petatteke, echte naam Adriana thans Adrianus, want transgender, haar/zijn vader, Lieve Uitdeputte, geboren in Broekelken (België), had een zogenaamd frietkot in Stompetoren. 

24.1.18

Leven in Klammerbach 2

Von  Flancks doctoraalscriptie "1512 Das Jahr des Grauens" berustte op een onderzoek naar een geschrift uit 1512 van de monnik Stercus Arcesalis die vastgesteld had dat met het  ongecontroleerd toelaten van vreemdelingen de kans op ernstige ziekten toenam. Arcesalis schreef onder meer dat door de vestiging van een Hebreër, een zekere Shimon ben-Joshua, die afkomstig uit Portugal en via Griekenland naar het zuiden van Karintië was gekomen, minstens dertien, maar zeer waarschijnlijk vijftien oorspronkelijke inwoners van Lloch am  Arsch e.o. ingegroeide teennagels hadden gekregen. Von Flancks dissertatie  was in Oostenrijk met name door de F.P.Ö. jubelend ontvangen. "Dit boek hoort op ieders nachtkastje", schreef een Weens dagblad en het had Von Flancks ster razendsnel in de F.P.Ö. doen stijgen, niet alleen werd hij een veelgevraagd spreker in Oostenrijk, maar ook had hij het woord mogen voeren op een Pegidabijeenkomst in Dresden en  had hij zelfs  een selfie mogen maken met Marine Le Pen, Alexander Gauland en Geert Wilders. Laatstgenoemde had hem  een Nederlandse vertaling van "1512 Das Jahr des Grauens" in het vooruitzicht gesteld. Sudeline vond het dan ook alleen maar logisch dat Von Flanck voorzitter werd van de gemeenteraadsfractie van de F.P.Ö. in Klammerbach am Neupersee in plaats van Schwindelmann

Meer presidentiële voitures

Klaarblijkelijk vond men het in Parijs in 1955 tijd  om de presidentiële Talbot-Lago te vervangen en er verschenen meteen twee nieuwe wagens, zij het op een oude basis, want beide hadden een Citroën 15/6 als bron. De gesloten wagen, getekend door Philippe Charbonneaux en gebouwd door Franay, werd voorgesteld op de Parijse Autosalon in october 1955. De wieldoppen, de voorruit en ook de bumpers, zij het dat die waren ingekort en ondersteboven gemonteerd, kwamen van een Ford "Comête", de achterruit van een Buïck en de achterlichten van een Chevrolet. Na president Coty werd de wagen gebruikt door president De Gaulle.

De open wagen verscheen later en had een carrosserie van Chapron. De auto had bijzonder wijde achterdeuren en de mogelijkheid om de achterbank naar boven te brengen zodat het Franse volk zijn president goed kon zien. Ook was een stang vlak achter de chauffeur en zijn bijrijder, dwars over de wagen gemonteerd, waaraan de president, zo hij verkoos te staan,  zich kon vasthouden. Van het gebruik van onderdelen van andere autofabrikanten is mij niets bekend. De wagen werd o.a. gebruikt tijdens het bezoek van  president Eisenhower aan Parijs.

Beduimeld

Directeur Botterick Beukema van het Eerste Nederlandse Beduimelde Kunst Museum in Wieuwerd: "Naast de van oudsher bekende mummies in ons dorp, ben ik vier  jaar geleden begonnen  beduimelde kunst te verzamelen, inmiddels heb ik een behoorlijke collectie en die ga ik in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 tentoonstellen, zeker nu ik in staat ben  geweest een paar prachtige recente exemplaren van farsi- en swahili beduimelde kunst aan te schaffen, waaronder een beduimelde trouwjapon en een beduimeld condoom, maar ook een beduimelde ADAC-wegenatlas van de voormalige D.D.R. uit 1973".

23.1.18

HOERA!

De Nederlandse Teloorwegen stapelen succes op succes: na de fantastische, bij Ansaldo-Breda aangeschafte,  Fyrahogesnelheidtreinstellen, de biedprocedure op Limburgse treinlijnen voegt de Teloorwegen opnieuw een schitterend wapenfeit aan de reeks toe: het  sluiten van de stationsfietsreparatiewerkplaatsen.

Leven in Klammerbach

Sudeline Feitelbäumchen had na haar abitur, van haar ouders, wat we nu een sabbatical jaar noemen, mogen  nemen, ook omdat ze niet wist welke studie ze zou gaan volgen. Ze had drie maanden stage gelopen bij de Weense hersenspecialist Dr. Weinbrand von Tanell maar verder dan zijn ingekomen post sorteren, terwijl hij haar daarbij - wanneer hij de kans had - in de billen kneep, was ze niet gekomen. Uiteindelijk had Sudeline zich ingeschreven bij de universiteit van Donaueschingen om  zich  te bekwamen in de ethnologische kunstgeschiedenis. Die studie had Sudeline afgesloten met een veel geroemde doctoraalscriptie over de vroege hoofdkussenborduurkunst van de Barafani-indianen van Zuid-Patagonië. Ze had ter plekke veel onderzoek gedaan en daar ook haar echtgenoot ontmoet, geen Barafani-indiaan, maar een jonge arts, die, geboren uit, na 1945 uit Duitsland gevluchte ouders, onderzoek deed naar in de huid gesneden heilssymbolen bij een aan de Barafani-indianen verwant volk, de Hummihummi. Ze waren  in Buenos Aires getrouwd en hadden daar ook een paar jaar gewoond, voordat ze zich in het Oostenrijkse Klammerbach am Neupersee vestigden, waar echtgenoot Heinz-Otto Schwunz  orthopedisch specialist werd en Sudeline onder haar meisjesnaam lid van de gemeenteraad. Natuurlijk voor de F.P.Ö. (Freiheitliche Partei Österreichs), die met drie man vertegenwoordigd was, al was meteen na de eerste bijeenkomst van de raad  de fractie uiteengevallen omdat Sorbert Schwindelmann zich  geschoffeerd voelde vanwege het feit dat niet hij, terwijl hij de oudste in jaren, maar Gottfrid von Flanck fractievoorzitter werd. Schwindelmann, uitbater van het hotel "Zum Bunten Ferkelchen" was de tachtig ruim gepasseerd en mocht graag vertellen dat zijn iets oudere zusje Hannelore de Führer tijdens diens bezoek aan het naburige Lloch am Arsch in 1941 een bosje anemonen mocht overhandigen. Hij had op afstand mogen toekijken, maar was dagenlang daarna schor geweest. Von Flanck had echter anders dan Schwindelmann doorgeleerd en mocht Doktor voor zijn naam plaatsen, bovendien was hij een Von en zoiets zet in Oostenrijk momenteel meer zoden aan de dijk dan anemonen.

Renauriol


Vincent Auriol was de eerste president (1947-1954) van de Vierde Republiek en voordat hij in 1950 in de gister op dit blog getoonde Talbot-Lago stapte reed hij in  een Renault "Suprastella", wonderlijk genoeg een voertuig uit de oorlog uit de nalatenschap van de  collaborateur maarschalk Pétain. Dat is merkwaardig, maar ook pragmatisch en dat zien we in Frankrijk wel vaker: toen in 1918 de Elzas zich na zevenenveertig jaar weer Frans mocht noemen bleven de treinen daar  anders  dan in de rest van Frankrijk rechts rijden en ook de Duitse seinpalen bleven staan, aan de infrastructuur werd zo goed als niets veranderd. De "Suprastella" geïntroduceerd in de lente van 1938 had een acht-in-lijnmotor met een inhoud van 5448 cc, het presidentiële voertuig had een carrosserie van Franay. Op de foto's: president Auriol, links achter in de wagen en een model van de "Suprastella".
 
De "Suprastella" van Pétain was eerder gebruikt door generaal  De Gaule (rechts achter) tijdens diens intocht bij de  bevrijding van Parijs.                                                             


Opening Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 

En ziet: Adolphina Knäkelfelder uit Siedlung Rysum (Oost-Friesland) staat gereed om zich ter opening van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 te begeven, samen met haar hond Wyberchen II. Adolphina beschouwt haar wandeling naar Leeuwarden te vergelijken met een bedevaart naar Santiago de Compostela: "Dat gaat doch om das grohte Glück aller Friesen en naar mein bestemde Übertoiging ohk om dat van aller Hunde, Wyberchen Zwei erfruit zich reuzenhaft en vindt het Knorke!"

22.1.18

Talbot

GEEST

Meinte en Hobbe Schnackernaakt, koddebeiers der gemeente Goyse Meren: "De geest is nu volledig uit de fles!"
(Doch zelfs na langdurig onderzoek wisten zij niet welke geest noch welke fles.)

21.1.18

Lelijk

Wie er oog voor heeft ziet veel lelijks langs en op de weg, dit is op het automobielgebied zo ongeveer het meest verschrikkelijke wat momenteel  te zien valt.

Merkwaardig

Nee, ik wandelde niet  met een verrekijker om mijn nek en met de kleine fotocamera kon ik hem ook niet dichterbijhalen, maar toch was ik voor negentig procent zeker dat daar  gister hoog op het dak van het Bussums filmhuis een aalscholver zat. Vreemd, heel vreemd.

Continental kit


V.l.n.r. Lincoln "Continental", Ford "Thunderbird", Nash "Ambassador" en Nash "Metropolitan".
Was in 1940 het achteropgeschroefde reservewiel bij de meeste auto's verdwenen, verscheen het geïntroduceerd op de oorspronkelijk voor Henry Fords zoon Edsel persoonlijk bedachte vacantievoiture op basis van de Lincoln "Zephyr" opnieuw, maar iedereen,  die in de winter van 1938-'39 de auto zag, raakte dermate enthousiast dat de wagen in normale productie ging en bij de Forddealers  stond. De "Continental" had net als de "Zephyr" een op de V8- gebaseerd V12-motor, die voor nogal wat problemen - o.a. onvoldoende koeling - zorgde. Maar het chique en sportief, bovenal Europees en exotisch gevonden, achterop geplaatste reservewiel maakte onder de naam "continental kit" furore. Fords legendarische "Thunderbird" ontworpen door Frank Hershey, in 1955 verschenen, had een achterop geplaatst reservewiel en ook Nash in Kenosha deed aan de rage mee, niet alleen zat de "continental kit" op de afgebeelde "Ambassador" uit 1954, maar ook op de uit hetzelfde jaar daterende "Metropolitan", een in bij Fisher & Ludlow in Birmingham (Engeland) gefabriceerde kleine Nash, die door Austin in Longbridge van een A-40-motor werd voorzien.
Lincoln "Continental"
Ford "Thunderbird"
Nash "Ambassador"
Nash "Metropolitan"

20.1.18

Rijwielherstelwerkplaatsen

Quirijn Fnuikerius Lullio Boordeknoopjens ing. verantwoordelijk voor de sluiting van stationsrijwielherstelwerkplaatsen in ons land gefotografeerd in het hoofdkantoor der  Nederlandse Spoorwegen te Utrecht met   zijn typerende managersbullepees en secretaresse Tara de Boumdier. In zijn vrije tijd is Quirijn een verdienstelijk lid van de blaaskapel "Alte Kameraden", waarin hij het "glockenspiel" behamert.

Baron

Op de foto Heinrich-Oswald Baron von Traifenburg en zijn echtgenote Salmonella, geboren Gräfin von Kollback zur Herzeleid, de baron afgebeeld zoals hij gaarne op partijtjes verscheen, in uniform maar met varkensmombakkes waarmee hij, zoals hij regelmatig beweerde, zijn naam eer wenste aan te doen. Behalve op verkleedpartijen was de baron dol op wat hij "Treudeutscheproletarierklänge" noemde en er wordt, niet alleen in zijn directe omgeving, gefluisterd dat hij regelmatig anoniem met zulk repertoire optrad met een trio in zogenaamde "Strandbudes" op het eiland Sylt. Tot zijn grote favorieten behoorden de "Matrosen in Lederhosen", die hij regelmatig uitnodigde op het voorvaderlijk slot in Bad Oeynhausen, waar de overgrootvader van de huidige Amerikaanse president in zijn jonge jaren niet alleen varkens hoedde maar volgens de overlevering tevens de grootmoeder van de baron bezwangerde.

Présidence

Nadat Simca het Franse Ford had overgenomen vond directeur Henri Pigozzi in 1958 dat hij een met de Citroën DS - op de markt sinds 1955 - concurrerende wagen moest lanceren, die aangeschaft zou moeten worden door het  Élysée,  vandaar de naam Présidence. Maar net zoals Bugatti's La Royale geen koninklijke bezitter vond, belandde geen Présidence bij een Franse president. Dat wil niet  zeggen dat de Présidence geen prestigieus voertuig was,  maar de wagen was duur en langzaam, want ondanks de achtcylindermotor lag de top bij slechts 110 km/u. 
De auto had de destijds uiterst modieuze "continental kit", een uit de Verenigde Staten overgewaaide gril om het reservewiel achter  de kofferbak in een speciale doos te plaatsen, onhandig want zo werd de kofferruimte moeilijk bereikbaar. Er zijn er tussen 1958 en 1961 maar 1570 exemplaren gebouwd. De Gaulles Élysée heeft trouwens wel twee open Simca's op basis van de Chambord gehad.

19.1.18

Samen 6

Er is bovenal één vaderlands bedrijf dat  als  geen ander begrepen heeft wat samen betekent en dat is het bedrijf dat mij sinds kort met "beste reiziger" aanspreekt - niet dat  men mij gevraagd heeft of ik zulks op prijs stel, nee, het in de domstad gezeteld bedrijf doet dat zonder navraag, op exacte dezelfde wijze  zoals KPN mij binnenkort een gedrukt telefoonboek ontzegt, men doet maar, dat alles onder het mom: de klant is koning, zo wordt binnenkort de rijwielstalling bij het station Naarden-Bussum ontmand en gesloten, nadat iemand er vijfenveertig jaar zijn hart en ziel aan heeft verpand, daar is in Utrecht uiteraard samenspraak overgeweest, doch niet met de uitbater wiens bedrijf in februari zal worden gesloten en afgeplakt, samen betekent in spoorwegtaal: wij weten - als geen ander - wat goed voor u is. 
Drs. Barend-Otto ter Vloot, Steenwijkerwold
Opdat bovenstaande tekst ook in Leeuwarden kan worden gelezen heb ik deze met behulp van Google translate in het Jiddisj vertaald.
דערנאָך, עס איז איין האָלענדיש פירמע וואָס פארשטייט וואָס עס מיטל צוזאַמען ווי קיין אנדערע און וואָס איז די פירמע אַז לעצטנס גערופן מיר "בעסטער טראַוולער" - ניט אַז זיי געבעטן מיר אויב איך אַפּרישיייטיד עס, ניט. די פירמע סיטאַד אין די קאַטידראַל שטאָט טוט דאָס אָן קיין אָנפרעג, אין פּונקט די זעלבע וועג ווי קפּן וועט באַלד לייקענען מיר אַ געדרוקט טעלעפאָן בוך. זיי טאָן אַלץ אונטער די גייז: דער קונה איז מלך, אַזוי די וועלאָסיפּעד סטאָרידזש בייַ די נאַאַרדען-בוססום סטאַנציע וועט באַלד זיין אַוועק און פארמאכט, נאָך עמעצער האט פּליידיד זייַן האַרץ און נשמה פֿאַר 45 יאר, פון קורס עס איז געווען עטלעכע דיסקוסיע אין וטטראַדע. אָבער נישט מיט דעם פאַרוואַלטער וועמענס געזעלשאַפט וועט זיין פארמאכט און טייפּט אין פעברואר, צוזאַמען מיטל אין באַן שפּראַך: מיר וויסן - ווי קיין אנדערע - וואָס איז גוט פֿאַר איר.
פענד תּלמיד באַרענד-אָטטאָ אין די פליט, סטעענווידזשקערוואָלד

40CV

Behalve dat de Renault 40CV aan drie achtereenvolgende Franse presidenten werd geleasd, was hij natuurlijk ook gewoon in de handel met buitengewoon fraaie carrosserieën, zoals bovenstaande: een "torpédo scaphandrier" uit 1925, maar er werden ook records mee gebroken op de baan van Montlhéry: vierentwintig uur met een gemiddelde snelheid van 173 km/u., de carroserie in dit geval was 162 centimeter hoog en de voorruit in het midden mat slechts twaalf centimeters.  Totaal werden in 24 uur 4167 kilometers afgelegd.