31.3.18

Meer Pesach!

A
B
C
D

Gezellig 48

vanwege de  enorme gezelligheid stroomden de  mensen naar het Droevendal

Geheimschrift


Soms is jiddisch overgebracht in ons gewone schrift en het wordt dan meteen ook van links naar rechts gelezen.
העט אַאַרדיכע אישׂ דאַט איע דאַט אָאָק אָמכעקעערד קונתּ דוטן דאָען
(het aardige is dat je dat ook omgekeerd kunt doen en je een Nederlandse zin in kwadraatschrift geschreven  van  rechts naar links moet lezen), ik heb de zin die met "het aardige is" begint en met "doen" eindigt, letter voor letter omgezet, maar het kan ook anders, wanneer je rekening houdt met de klanken en dus de Nederlandse oe omzet in een u en een Nederlandse dubbelklinker als aa omzet in ah. Kortom de mogelijkheden zijn ongekend en wanneer je eerst Nederlands in Frans vertaalt en vervolgens het Frans omzet in kwadraatschrift, ben je flink opweg geheimschrift  neer te zetten.

גוט יום־טובֿ

Wat stond er gister t.g.v. Pesach boven een bijdrage op dit blog: גוט  יום־טובֿ
Ik ga het uitleggen, want het is Jiddisch, een taal waarvan het raamwerk een ietwat antiquarisch Duits is, aangevuld met leenwoorden uit andere talen. Er staat - Jiddisch wordt net als Hebreeuws van rechts naar links gelezen -  "gut jomtof" , dat eerste woord begrijpt u,  maar dat tweede, dat ook wel als jontew wordt genoteerd is een verbastering van jom tof, jom betekent  dag en tof, dat kent u  bijvoorbeeld uit de uitdrukking: "hij is een toffe peer". Er staat dus ruw vertaald: goede feestdagen. Het muzikale fragment gister was een grappige uitvoering van één van de liederen waarmee Pesach begint, gezongen tijdens de Seder, waarbij een speciaal boek wordt gelezen (en gezongen) de "Hagadah voor  Pesach". Hagadah  betekent verhaal en dat verhaal handelt over de uittocht uit Egypte. Hier ziet en hoort u een concertuitvoering van liederen die tijdens de Seder worden gezongen. 
Jiddisch (ook o.a. gespeld Jiddisj, Yiddish, Iddish) is  een heel  normale taal en niet  een of ander gangsterdialect zoals het  Noordwijkse muziekgroepje "Lou Sjoege" meent, dat op zijn website volgende ongein publiceerde:
"Het scheelde niet veel of Lou Sjoege zou naar de gallemiezen zijn geweest. Na enig rausjwerk, wat gelukkig niet koefnoen was, waren we destijds spekkopers nieuwe muzikanten gevonden te hebben. Dankbaar maar met mooie herinneringen moeten wij helaas opnieuw afscheid nemen met het verjibberen van onze gabber Paul Keuzenkamp uit onze klezmerband. Wij bedanken Paul voor zijn inzet en wensen hem veel sterkte toe zonder ons en onze Klezmermuziek. Maar…., met grote blijdschap kunnen we nu echter dibberen dat Lou Sjoege bemazzeld is met maar liefst 3 nieuwe muzikanten. Geheel vrijwillig hebben zij zich opgeworpen om onze befaamde klezmerklanken te verreiken. Als dat niet jofel is! We hebben het dan over Dirk Janssens op viool, Mieke Janson op gitaar en Dré Bom op percussie. En het klinkt tof!! Hoe tof? Dat kunnen ook jullie beleven tijdens 1 van onze optredens. Houd daarom onze agenda in de smiezen!"
In goed Jiddisch heet dergelijke onzin "goyim naches" (overigens laat ook het Nederlands te wensen over: het is verrijken en niet verreiken) .


Drentse dichter 12

Het zag  er korte tijd slecht uit voor de in Drenthe door Drenten geschreven en gepubliceerde poëzie, maar in het najaar van 1951 verscheen een nieuw - notabene geïllustreerd - tijdschrift onder redactie van twee jeugdige Drenten Lila Bomkefresser en Remmer Beukelommer, scholieren aan het stedelijk gymnasium in Hoogeveen, maar woonachtig in Pesse, vandaar de naam van hun kwartaalblad "Pessemist". Lila's vader, directeur van de lokale zuivelfabriek, verstrekte voorlopig de  nodige pecunia, maar had de beide scribenten op het hart gedrukt, dat zij echt werk van hun tijdschrift moesten maken, want dat hij van plan was slechts de eerste twee jaar "Pessemist" financieel  te ondersteunen. Lila en Remmer hadden op twee na, het hele lerarencorps van hun school een abonnement aangesmeerd en op elf na waren ook alle leerlingen van het stedelijk gymnasium vaste afnemer à raison van f.11,50 per  jaar. Zij hadden een medeleerling, Eicko Pontemissaal bereid gevonden  de illustraties te verzorgen, maar die gaf er na twee nummers de brui aan, sindsdien maakte Remmer de tekeneningen zelf. Omdat Bomkefresser sr. de nodige relaties had in hogere Drentse kringen werden Lila en Remmer op 3 februari 1952 ontvangen door de Commissaris der Koningin in Drenthe, hetgeen een foto opleverde op de voorpagina van de "Algemene Drenthse Courant", het bijna huis aan huis gelezen provinciale dagblad.

30.3.18

גוט יום־טובֿ

Drentse dichter 11

In het najaar van 1950 verscheen het laatste  nummer van "De Rammenasser" waarin een polemiek tussen Ammerstonk Steengracht van Mooyland  en Hilbertus Heinebalk Knevelenburg over de tekst van het tijdens de Tweede Wereldoorlog veel gezongen lied over de in eigen beheer plaatsgevonden hebbende tabaksteelt, waarbij Van Mooyland stelde dat de tekst "Hotssjek, hotsjek, eigenbouw is rotshag" zou zijn geweest en Knevelenburg "Fortsjek, fortsjek, eigenbouw is rotssjek". Van Mooyland was destijds voorzitter van de "Lippe en Lippizaner Idolaten Vereniging" en tevens eindredacteur van het blad  van die vereniging "Hengstenbal", Knevelenburg was gepensioneerd boekhouder van de Raiffeisenbank in Nieuw-Schoonebeek. Het had er heel  even op geleken dat het bestaan van "De  Rammenasser" kon worden gerekt omdat vanwege de medewerking van Van Mooyland de oplage met een tienvoud had moeten worden verhoogd (voornamelijk wegens aanschaf door in Lippe geïnteresseerde oud-militairen, waaronder veel Indiëgangers), maar helaas was het aantal vaste abonnees nooit boven de 89 gestegen en had Godfried Blasfemicius er voortdurend geld op toe moeten leggen. Zijn toekomstige echtgenote Haakje Brodzerman had daar medio 1950 paal en perk aangesteld.

Gezellig 47

in de Molensteeg steeg  de gezelligheid zelfs tot bedenkelijke hoogte

Aardrijkskundige misverstanden

Schaamstede: genant oord
Lombardijen: beleende lichaamsdelen
Gebakkeveen: taartjes in turfvorm
Opdonderen: weinig gastvrij dorp
Wargaas: slordig verband
Grijpskerk: pedofiele geloofsgemeenschap
Mijdrecht: egocentrische waadplaats/ontkenning van  justitie
't Goy: ongein

29.3.18

Gezellig 46

ook op het Schoenmakersperk had men zijn uiterste best gedaan om het zo gezellig mogelijk te maken

Drentse dichter 10

Tot grote vreugde van Godfried Blasfemicius wist hij in mei 1969 Bernhardt-Frohderick von Tullepen zu Totha uit het nog  geen tien kilometer over  de Drentse grens gelegen Neppenkamp over te halen een bijdrage te leveren aan "De Rammenasser". Een prozastuk in het Duits over het Tausend Schrittmoor, dat in de folklore van Neppenkamp een voorname rol speelde en in feite nog steeds speelt. Blasfemicius had aan de linkerzijde het origineel Von Tullepen zu Totha opgenomen en aan de rechterzijde zijn vertaling, die hij vervolgens had ingestuurd aan de commissie "Übersetzungen" aan de leerstoel Nederlands van de universiteit van Münster om zodoende een financiële ondersteuning in de wacht te kunnen slepen, helaas werd zijn aanvraag om onduidelijke redenen afgewezen, terwijl hij toch al de  benodigde papieren in vijfvoud had meegestuurd. Pas jaren later ontdekte hij dat Von Tullepen zu Totha een groot deel van "Tausend Schritte und Mehr" had overgeschreven en dat het origineel in 1784 in Rütenbrock was verschenen van de hand van Jeremias Übelmacher. Hij had er Von  Tullepen zu Totha graag op aangesproken, maar die was acht jaar eerder bij een verkeersongeval om het leven gekomen.

Katz

Redelijk lastig om uit te leggen waarom Mickey Katz (1909-1985) leuk is. Gister was hij op dit blog te beluisteren in "It's a Michaye in Hawaiye", een, in een mengeling van Engels en Jiddisch gezongen, absurde bewerking van "Hawaiian War Chant", een nummer, dat o.a. op het repertoire stond van het orkest van Tommy Dorsey en ook door Spike Jones door de molen werd gehaald. In feite deed Katz hetzelfde als Jones (hij werkte van 1946 tot 1947 zelfs als clarinettist een jaar in het orkest van Spike Jones, maar verliet de band vanwege het te geringe salaris) alleen deed hij er in zijn parodieën een schepje bovenop door zijn bewerkingen in een Joods milieu te plaatsen en het voor te dragen in een mixture van Engels  en Jiddisch: Yinglish. Zo  werd "Shrimp Boats"- een hit voor Jo Stafford in 1951 - "Herring Boats" (shrimps - garnalen - zijn nu eenmaal niet kosher) met de magnifieke openingswoorden "Herring boats are comin' with bagels and lachs, herring boats are comin' wird  stinken heym danach". En in elk nummer dat Katz onder handen nam of het nu  Tennesee Ernie Fords "Sixteen Tons" was of Perry Como's "Don't let the stars get in your eyes" Katz zorgde voor duidelijke klezmerklanken, een bewijs dat die muziek nooit helemaal verdween. Dit is Katz' "Sixteen Tons" (Oh, I went to woyk in a delicatessen, far dreyhsik toller  and plenty to fresn"), gevolgd door "Don't let the schmalz get in your eyes".

28.3.18

Gezellig 45

man, man wat was het  fantastisch gezellig op de Groningerstraatweg

Drentse dichter 9

Godfried Blasfemicius zocht verscheidene keren contact met wat hij "de Amsterdamse sien" noemde. Omdat hij geen adressen wist van vooraanstaande literatoren in de hoofdstad, was hij op zijn Berini gestapt en had een aantal  café's rond het Leidseplein bezocht. Hij had zelfs een keer op zondagochtend, nadat hij de nacht had doorgebracht in het Vondelpark, om elf uur een kop koffie gedronken in Americain in de hoop Harry Mulisch te ontmoeten, maar spijtig genoeg was dat niet gebeurd en was hij onverrichterzake op zijn Berini naar Drenthe teruggereden, onderweg had hij een paar keer gevloekt: "Mulisch Foolish" en in De Rammenasser had hij een prozastuk, waarin hij nogal vrijmoedig omsprong met  de waarheid, gepubliceerd over zijn mislukte escapade. Meer succes had Blasfemicius  met het vinden  van  een Drentse gelijkgezinde, Sjabbe Hoveling uit Achter 't Hout die in het voorjaar van 1969 "De Godverdommegezangen Opus 11" in Eexterzandvoort voordroeg in het bovenzaaltje van cafë "Stuypjens".

HAWAII

Oorspronklijk kwam er op Hawaii geen gitaar aan de muziek te pas. Er werd getrommeld, pas toen er o.a. uit Mexico koeienhoeders de gitaar introduceerden, werd er een specifieke speelstijl voor uitgevonden en vervolgens werd die manier van musiceren naar het Amerikaanse vasteland geëxporteerd, daar werd het een rage. En die rage leidde weer tot allerlei grappen en grollen, zoals die van Spike Jones met zijn "Hawaiian War Chant" en "Yakka Hula Hickey Dula" en Mickey Katz's "Its a Michaye in Hawaiye", maar ook deze van Janet Klein and her Parlour Boys "Yiddish Hula Boy".

27.3.18

GROETEN

Groetnisse út Barracudadiel

Россия

и теперь все: геморрой

Brazilië

Muziek uit Brazilië door het Duo Siqueira Lima: eerst "Fuga pro Nordeste", gevolgd "Contrato de Separação" en daarna door "Tico-tico", een choro gecomponeerd door Zequinha de Abreu in 1917 en beroemd gemaakt door de mevrouw met  regelmatig een fruitmand op haar hoofd: Carmen Miranda hier samen in beeld met Groucho Marx in de film "Copacabana". Tico-tico is een vogeltje, de zonotrichia capensis of roodkraaggors.

Gezellig 44

niet alleen langs de Potmarge maar zelfs in de Potmarge was het uitermate gezellig

Mos in de schedel

Soms is het goed even terug te kijken. Bijvoorbeeld naar Richard de Mos, ooit kamerlid voor de PVV,  nu leider van de  grootste partij in Den Haag, die  door het niet weg te branden overjarige VVD-orakel Wiegel in het bestuurszadel moet worden gehesen. Een uitspaak van De Mos toen hij in de Tweede Kamer zat: "Als woordvoerder milieu zal ik in de Kamer de klimaathysterie, waar u allen flink belasting voor betaalt, gaan bestrijden".

Drentse dichter 8

Het zou tot 1968 duren voordat er opnieuw leven in de Drentse poëzie viel te constateren, in dat jaar begon  de uit Bronnegerveen afkomstige  Godfried Blasfemicius in Assen onder de naam "De Rammenasser" een nieuw kwartaalblad met niet alleen gedichten van zijn hand maar ook met  een overzicht van de Drentse dichtkunst door de eeuwen heen, beginnend met Gert van Garm, bijgenaamd de Schonkige die in 1530 o.a. in Anderen woonachtig was. Van hem zijn slechts een paar regels bewaard gebleven: "Ick Gert bynaemen de Sconcken, zeune mynes vaders Garm, scryf deze Eexterregelen. Hoe scoon is het Eexterveld by nachte, men solde sulks niet verwachte, so stil, so suver, dat ick huver en ick myne boks ophys opdatte ik nyt over myne klomppekens pys." Blasfemicius zelf moeten we in de hoek van de experimentelen zoeken, hij is typisch een kind van zijn tijd, zo citeert hij in het tweede nummer van "De Rammenasser", dat uitkwam bij uitgeverij Broekhoest in Orvelte, vijftien bladzijden uit het Asser telefoonboek onder de naam "Het Opgetuigde Tuig".

26.3.18

Ragtime

Nevenstaande 30 centimeter 78-toerenplaat kocht ik niet vanwege de muziek, maar vanwege het etiket: ik heb niet veel met Marek Weber en ook niet met "Wiener Bonbons". De plaat is waarschijnlijk vlak na de Eerste Wereldoorlog opgenomen, net als "Sumatra" dat ik op YouTube vond. "Sumatra" is een ragtime, trouwens een waanzinnige naam voor een stuk in een oorspronkelijk Amerikaanse muzieksoort, maar klaarblijkelijk heeft componist Heusser gedacht "ragtime is exotisch, dus ik geef het een exotische titel, terwijl hij zijn stuk beter "Louisiana" had kunnen noemen, dat was in ieder geval dichter bij de bron van de ragtime. Ragtime was een eeuw geleden een rage, nadat eerder polka, wals en maxixe dat waren geweest. Dat ragtime verwaterde tot een vervelend soort dansmuziek heeft alles te maken met grote orkesten die arangementen nodig hadden en er bleef dus weinig over van het sprankelende pianospel van mensen als Scott Joplin. Tegelijkertijd speelde een neerbuigende houding ten opzichte van de zwarte cultuur een rol, getuige deze opname van "Dixieland" door de Kapelle Meschugge (sic), waarin duidelijk de muziek van James Reese Europe belachelijk werd gemaakt.

Paas

de lekkerste paaseitjes komen uit Fondantumadeel

Jammer

spijtig dat Charlie Parker nooit burgemeester werd van Bebopsterland

Drentse dichter 7

Uiteindelijk verscheen in november 1948 het in eigen beheer en door drukkerij EMMERINKT in Emmen gedrukte bundeltje "Drentse Chromozonen", waarin poëzie van en een memoriam voor Joris Soekaboemi (Tankubert Aspartaam), een prozastuk van Jochem Kneuterding met de titel "Hej dr ien om heide plukn" en een tiental gedichten van Wommert Lammerdam. waarin hij  afwisselend citroen- en bessenjenever bezingt. De inleiding werd geschreven door ene drs. Victor van Brenthe, vermoedelijk een pseudoniem, de echte naam van de schrijver, die Joris Soekaboemi een groot, maar nog nog niet volledig ontloken, talent noemt, heb ik helaas niet kunen achterhalen. Zowel Kneuterding als Lammerdam hebben serieuze pogingen in  het werk gesteld de volledige oplage (250 exemplaren) te slijten, maar dat schijnt niet gelukt te zijn, dat is bijzonder jammer, maar aan de andere kant is daardoor de prijs van "Drentse Chromozonen" omhoog  geschoten. Prijs u gelukkig wanneer  u een exemplaar in uw boekenkast hebt staan.

25.3.18

TELEN MET TAMARA V

Het is nu eind maart en de hoogste tijd het paarse hobbelaarskruid te planten. Wanneer het begin november zijn eerste paarse klokjes toont, zult u terdege verrast zijn over zoveel schoons, zeker als u het kruid samen met de gele dwarsvaren plant, houd echter wel de nodige ruimte tussen kruid en varen want ze verdragen elkaar niet al te goed en trachten elkaar namelijk met geur te bestrijden, hetgeen natuurlijk meegenomen is in het gevecht dat u zelf  voert met katten die uw tuin onveilig maken voor zangvogels, zoals de grote sprietvink en het koddebeiertje, terwijl laatstgenoemd vogeltje toch langzamerhand in de rode zone - dus ernstig bedreigd - is beland. Zijn  vrolijk "kikerakorewietska-ploenk-ploenk" valt vooral tussen 's ochtends kwart voor acht en tien over negen te beluisteren. Plant het paarse hobbelaarskruid en de gele dwarsvaren met een tussenruimte van drieënzestig centimeter en geef  beide planten tot begin juni een kwart liter water per dag.
Tamara Maretak - van der Hulst, tuinarchitecte.

Lente

Gister fotografeerde ik deze kokmeeuw en nu ik de foto bekijk lijkt het net alsof de prent in olieverf geschilderd is.

Gezellig 43

de immense gezelligheid  in de 3e Vegelindwarsstraat trok bijzonder veel liefhebbers

Drentse dichter 6

De anti-paapse uitspraak van Wommert Lammerdam leidde niet alleen tot een verwijdering tussen Jochem Kneuterding maar zelfs tot een felle woordenwisseling met uitgever Knillis Frommertst, die als katholiek een eerdere uitspraak van Lammerdam niet vergeten was toen deze op een overigens buitengewoon gezellig partijtje uitgeroepen had dat hij maar één kruis kende en dat was het Hoevelakener kruis en dat had hij ook nog met een pseudo-Duitsaccent uitgesproken als Hövelachener Kreuz. Maar na "gehostificeerd wijwatergeneuzel" leek  het tussen Frommertst en Lammerdam niet meer goed te komen en zou een speciaal "In memoriam Tankubert Aspartaam of de Drentse dichter Joris Soekaboemi", waaraan Lammerdam zou meewerken niet verschijnen. Lammerdams vriendin Lubbertje Busselsap deed nog  een poging tot bemiddeling en vertelde Frommertst dat acht à negen citroentjes met suiker zoals gewoonlijk de oorzaak waren van Lammerdams anti-religieuze opmerking. Lubbertje vermeed angstvallig de woorden  anti-paaps, want zij wist hoe gevoelig die lagen bij het voormalig Asser misdienaartje.

24.3.18

Gezellig 42

de gezelligheid in de Celebesstraat nam geen eind

Drentse dichter 5

De contacten met de Duitse dichter Heinz Bröfenfalter zijn al heel snel verwaterd, daarvoor is een drietal  oorzaken aan te wijzen; 1. zo kort na de Tweede Wereldoorlog lagen vriendschappelijke contacten tussen Nederlanders en Duitsers niet voor de hand, 2. bleek het Bröfenfalter minder om poëzie, doch om betaalde optredens te gaan en 3. strookte de zienswijze van "Jonger Drenthe", dichters die immers het Drentse landschap bezongen, niet met Bröfenfalters werk, laatstgenoemde had na "Bommelunderiana" een tweede bundel uitgebracht met de titel " Chaotenklänge der Utensilien" dat slechts uit uit een steeds herhaalde regel bestond: "Käsehobel, Kasehöbel, Käsehobel, Kasehöbel. Dat was pure "Wortarmut" had Wommert Lammerdam Bröfenfalter proberen duidelijk te maken tijdens zijn tweede bezoek  aan Lingen. Ook een ander internationaal contact met de in het Belgische Ranst woonachtige, jonge dichteres Qamisola Bordeloo was op niets uitgelopen, al had het er even veelbelovend uitgezien toen Jochem Kneuterding haar bij toeval in een trein tussen Amersfoort en Zwolle ontmoet had, maar haar dichtwerk doortrokken van Roomse mystiek en haar bewondering voor Zuster Bertken hadden met name Wommert Lammerdam doen huiveren en hij had Kneuterding duidelijk gemaakt dat hij niets moest hebben van "gehostificeerd wijwatergeneuzel".

23.3.18

Tegel

Lang geleden was het de favoriete haardracht van Amerikaanse mariniers: geschoren zijkanten en een kort geknipt grastegeltje bovenop de schedel, het model is terug en dit keer niet beperkt tot het manvolk, vanmiddag zag ik een vrouwspersoon met omschreven kapsel in een volslagen onnut (natuurlijk) Nederlands programmma waarin drie echte artsen in competitie een diagnose stellen tegenover (ja, wat dacht u?) drie bekende Nederlanders. Wanneer schepen de bedenkers van dergelijke programma's zich niet in, worden ze vervoerd naar Rottumeroog om daar samen met Anita Witzier overboord te worden gezet?

Misverstanden 4

Atoombola: Russische roulette voor gevorderden.
Locomotief: dwaas gegeven.
Moederfokker: de Spin.
Topremnaaf: verouderd remsysteem op damesrijwiel.
Nihilstilist: iemand die niets op papier krijgt.
Beklaagdenbanket: bedorven etenswaar.

Gezellig 41

op de Uiterdijksterweg huppelde het volk van pure gezelligheid

Drentse dichter 4

Op 5 april 1948 trouwde Tankubert Aspartaam met Macarela van Volteren uit het Groningse Sappemeer, helaas kwam hij zes weken later om het leven, toen hij op de fiets, van het kantoor van zijn uitgever Knillis Frommertst in Achterste Erm, onderweg was via Sleen en Noord Sleen naar 't Haantje, waar hij woonde, net voorbij Sleen geveld werd door een drietal volle  melkbussen die van een boerenwagen stuiterden. Acht maanden later werd zijn dochter Patrimonia geboren, die op haar beurt grootmoeder werd van drie kleindochters die aanvoerder werden van drie Gooise lokale partijen die streefden naar gezellige hondenpoep en opgeruimde pleintjes. In ieder geval noemde geen van de dames een werkelijk heilig ideaal dat in de nabije of in de verre toekomst  bereikt diende te worden. De kleindochters hadden het verre nageslacht van Wommert Lammerdam kunnen ontmoeten want ook hij hield zich bezig met politiek, zij het in Den Haag, eerst op het ministerie van onderwijs - waar alles buiten proporties moest groeien - daarna op het ministerie van binnenlandse zaken - waar eveneens aan schaalvergroting werd gedaan en vrijwel iedere dag gemeenten werden samengevoegd, hetgeen dan in de gemeenten weer leidde tot de oprichting van lokale partijen, om de afstand tussen politiek en burger te bekorten. In feite zorgde Wommert Lammerdam Jr. dus voor het lijsttrekkersschap van de drie nazaten van Tankubert Aspartaam en hij - zo gaat het verhaal - zal niet rusten voordat iedere straat in de door hem gecreërde supergemeentes minimaal twee politieke partijen bezit.

22.3.18

Gezellig 40

in de Poptasteeg klonken ook heel gezellige klanken

Drentse dichter 3

Er is nog even sprake van geweest dat zich bij het Drentse dichtende drietal een dichteres zou  voegen: Meta Blok-Kers - een achternicht van de destijds befaamde radiokok P.J. Kers - maar om  wille van de lieve vrede werd zij (zowel Tankubert  Adspartaam als Wommert Lammerdam als Jochem  Kneuterding raakten verliefd op haar) niet in "Jonger Drenthe" opgenomen, alhoewel haar poëzie er wel degelijk zijn mocht en zelfs in een aantal regionale dagbladen werd afgedrukt. Ook zij liet zich overduidelijk beïnvloeden door het Drentse landschap, een overigens veel later werk van haar "Jaknikker Blues" werd met veel succes getoonzet door de Asser componiste Lammertine Stopselhof en uitgevoerd en op de plaat gezet door de Klazienaveenster Concertvereniging. Inmiddels had het  drietal wel een intenationaal contact opgenomen, daartoe was Wommert Lammerdam op een zaterdag  naar Lingen gefietst voor een ontmoeting met Heinz Bröfenfalter, een jonge Duitse dichter en performer, die naakt, doch geheel  rood geschminckt, zijn cyclus "Bommelunderiana" voordroeg.

21.3.18

Boeken

Terwijl ik aan de ene kant boeken weg doe omdat ik  er doodeenvoudig geen plaats meer voor heb, blijf ik boeken kopen. Op de eetkamertafel ligt een aantal stapeltjes van literatuur die gaat verdwijnen: Peter Kropotkins "Memoires van een revolutionair" gezamenlijk met biografieën van De Gaulle, Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, Jac.P. Thysse en J.B. Charles. Maar er is veel meer: Maarten 't Harts "Het roer kan nog zesmaal om", "De Indiëboeken" van Adriaan van Dis, "Potgieterlaan 7" van Sytze van der Zee en "Gedenkschriften" van Lodewijk Napoleon. Ook "De  Muze en de dieren","New ways to kill your mother" (Colm Toibin), Cupido's Afscheid" (Koos van Zomeren). Blaffen zonder onraad (A. Koolhaas), "Dark star" (An oral biography of Jerry Garcia), een drietal boeken met verzamelde columns van Renate Rubinstein, Marie Aintonette (Stefan Zweig), "Verzameld proza" (Heinrich von Kleist), "The choice" (Edith Eger), "The Loser" (Peter Ustinov) en "Who's had who" (Simon Bell, Richard Curtis, Helen Fielding) dienen te verdwijnen. Het is geen gemakkelijk proces die schifting: wat blijft staan en wat gaat weg, maar het is noodzakelijk. Aan de ander  kant vanmorgen toch weer twee nieuwe  boeken aangeschaft: "Zomer van de  vriendschap Oostende, 1936" van Volker Weidemann, een roman over Duitse exilschrijvers onder wie Joseph Roth en Stefan Zweig, die elkaar in  de Belgische badplaats ontmoeten. Ik lees een verheugende zin wanneer  de schrijver in de lokale kroeg "Het Manuscript" achtereenvolgens "Crazy Mama" van J.J. Cale, "That's All Right"  van Elvis Presley, "Sing, Sing, Sing" van Louis Prima en "Mystery Train" van Paul Butterfield hoort. Weidemann heeft zijn huiswerk gedaan! Het tweede boek is alweer een biografie, ik betrap  me er op, dat ik veel sneller beslis om die te kopen dan een roman: "White King, Charles I, Traitor, Murderer, Martyr" van Leanda de Lisle.

Gezellig 39

nee, dan de reusachtige gezelligheid in de Begoniastraat

Teleurstelling

Jan-Hein Hoenderloos dacht dat hij gezellig ging tafelen, maar in plaats van gourmetten bleek het dat hij uitgenodigd was voor een avondje baudetten.

Drentse dichter 2

Tankubert Aspartaam maakte samen met Wommert Lammerdam en Jochem Kneuterding, beiden uit  Barger-Compascuum, deel uit van het dichterstriumviraat "Jonger Drenthe" opgericht in mei 1945 met als doelstelling het Drentse dichten op een hoger  plan te brengen. Van alle drie verscheen in de late jaren veertig een bundeltje poëzie, uitgegeven bij de gister reeds genoemde Knillis Frommertst in Achterste Erm. Ook werden progingen in het werk gesteld om de Drentse dichtkunst landelijk bekender te maken, daartoe zond het drietal om toerbeurt regelmatig dichtwerken naar de destijds bekende literaire tijdschriften als "Het Woord", "Criterium" en "Libertinage". Helaas kwam alleen van Adriaan Morriën, maar toen schreven we al  1955 en was Tankubert Aspartaam reeds na een noodlottig ongeval overleden, antwoord met een verontschuldiging dat hij bij het opruimen van een keukenlade het gedicht "Een ooi is een ooi is een ooi" van Jochem Kneuterding had gevonden en dat hij afgeleid door de woordenstrijd met Willem Frederik Hermans niet eerder aan beantwoording en terugzending van Kneuterdings gedicht was toegekomen.

20.3.18

Augurk

Er zijn pekelaugurken en ongepekelde augurken, vanmorgen ontving in van de laatste soort, klaarblijkelijk totaal niet op de  hoogte van mijn leeftijd,  volgende missive:
"Goеdеnаvond,
Ik wil niеmаnd vеroordеlеn еn ik dеnk niеt dаt hеt vеrkееrd is om jеzеlf vаn tijd tot tijd tе bеvrеdigеn mааr аls jе nааstеn hiеr gеtuigе vаn zijn is dit nаtuurlijk ееn grotе schаndе.
Ik hou jе аl ееn tijdjе in dе gаtеn omdаt ik jе gеhаckt hеb door middеl vаn ееn trojаn virus in ееn аdvеrtеntiе oр ееn рorno wеbsitе. Indiеn jе hiеr niеt bеkеnd mее bеnt zаl ik dit еvеn toеlichtеn. Eеn trojаn virus gееft jе dе vollеdigе toеgаng еn controlе ovеr ееn comрutеr, of еlk аndеr арраrааt. Dit houd in dаt ik аllеs oр jе schеrm kаn ziеn еn jе cаmеrа еn microfoon kаn inschаkеlеn zondеr dаt jij hiеrvаn oр dе hoogtе bеnt. Zo hеb ik ook toеgаng gеkrеgеn tot аl jе contаctреrsonеn.Ik hеb ееn vidеo gеmааkt wааroр tе ziеn is hoе jij jеzеlf bеvrеdigt oр dе linkеr hеlft vаn hеt schеrm еn oр dе rеchtеr hеlft ziе jе dе vidеo wааr jij nааr kееk. Mеt ееn druk oр dе knoр kаn ik dеzе vidеo doorsturеn nааr аllе contаctреrsonеn vаn jе еmаil еn sociаl mеdiа.
Als jе dit wil voorkomеn mааk jе ееn bеdrаg vаn 500 еuro ovеr nааr mijn bitcoin аdrеs.
Stар 1: Gа nааr www.coinbаsе.com еn mааk ееn аccount ааn.
Stар 2: Веvеstig jе аccount d.m.v. jе раsрoort of ID.
Stар 3: Stort hеt gеld oр jе coinbаsе bitcoin аccount viа jе crеditcаrd of rеkеning.
Stар 4: Vеrzеnd dе bitcoins nааr ondеrstааnd bitcoin аdrеs:
1HNezUUXAH1NHQ5BqyDDc9HGuuaHpJetB3
Zodra dе bеtаling binnеn is wis ik dе vidеo еn hoor jе nooit mееr vаn mij. Ik gееf jе 3 dаgеn dе tijd om dе bеtаling ovеr tе mаkеn. Dааrnа wееt jе wаt еr gеbеurt. Ik kаn hеt ziеn аls jе dе еmаil hеbt gеlеzеn.ааngiftе doеn hееft gееn zin, dеzе еmаil is nаmеlijk oр gееn еnkеlе mаniеr tе trаcеrеn еn mijn bitcoin аdrеs ook niеt. Ik mааk gееn foutеn. аls ik еrаchtеr kom dаt jе toch ааngiftе hеbt gеdааn of dit bеricht mеt iеmаnd аndеrs hеbt gеdееld zаl dе vidеo dirеct vеrsрrеid wordеn.
Hеt dеlеn vаn dit bеricht zаl еr nаtuurlijk ook voor zorgеn dаt аndеrеn dit gааn koрiеrеn еn dаn kom jе vаnzеlf wееr ааn dе bеurt.
Dе groеtеn!"

CLUB 4

KUZUKERS
(uitspraak Koezoekers)
door Erdogan geleide vereniging van Nederlandse parlementariërs

Gezellig 38

op het  Oldehoofsterkerkhof kwam de gehele Leeuwarder binnenstad vanwege de enorme gezelligheid bijéén

Drentse dichter

Onterecht is hij geheel vergeten Tankubert Aspartaam, de jong gestorven Drentse dichter die onder het pseudoniem Joris Soekaboemi in 1947 zijn eerste bundel uitgaf, destijds met, ik zou bijna zeggen, tromgeroffel ontvangen, vooral zijn "Aan de Oerdrent" maakte op zijn provinciegenoten veel indruk.
Liggend in hunne bedden
Eeuwenlang rustend
Zonder sloop, kussen en jenever
Zelfs geen turf voor het moede hoofd
Slechts achterdocht in  brein en leden
Oerdrenten, ons aller vaders.
Zo luidde het begin van dit vier bladzijden lange dichtwerk waaruit bleek hoe diep de liefde van Aspartaam niet alleen voor het Drentse landschap,  maar ook voor de Drentse mens in hem belichaamd was. Het, overigens, kleine geschrift, dat slechts 45 pagina's telde en bij de bekende Drentse uitgever Knillis Frommertst in Achterste Erm in 151 gesigneerde exemplaren verscheen wordt tegenwoordig op Marktplaats verhandeld voor 175 euro, een bedrag waar Aspartaam in 1947 slechts van kon dromen.

19.3.18

DOEDE DOOD

Vanochtend kreeg ik bericht: Doede Bleeker overleden, de Staverse zingende visboer met z'n kenmerkende stem, soms met keiharde, maar altijd humoristische liedjes maar ook met het meest ontroerende voorgedragen gedicht over een dementerende moeder. Zijn moeder. "Ferdwaald in de tiid" heet het. Verdwaald in de tijd en eigenlijk moet ik zo'n zin in het Stadsfries niet vertalen, dat deed ik destijds, toen ik samen met hem een uitzending van de "Gezamenlijke Zenders Peazens & Moddergat" maakte, ook niet. Doede en  ik spraken altijd Stadsfries met elkaar, wanneer we dat niet deden klonk  het als een slecht toneelstuk, dus hoorden de luisteraars naar de VPRO twee uur lang Stadsfries. Ik was bang voor de reacties. Maar die bleven uit. Al hè we mekaar al 'n skoftsje nyt mear sien, ik sal dij misse jong!

CLUB 3

HYPOLO

vereniging van suikerzieke paardensportliefhebbers

Gezellig 37

Natuurlijk overweeg  ik zo nu en dan de  klaarblijkelijk zo succesrijke reeks "Gezellig" te stoppen, maar ik aarzel: moet ik de stad waarvan ik tussen eind 1945 en medio 1953 inwoner was, niet blijven ondersteunen door het  feestgedruis rond Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 te tonen? Moet ik niet laten zien dat de Friese hoofdstad meer te bieden heeft op cultureel gebied dan karnemelksegortepap, zo treffend bezongen in de enige Friese nationale dans "De Skotse Trije"? Gun ik de Zwolse zingende tweeling Lucette en Lysolotte van den  Berg, hier zingend in de Prinsetuin, geen plaatsje op mijn blog? De opname dateert trouwens van voordat de Van den Bergjes het jiddisch  hadden ontdekt, want sindsdien verdelen zij, in Engelse looppas gevolgd  door de Leeuwarder pommeranten, de wereld in Yiddish en Non-Yiddish  en heet hun door Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 gesubsidieerd festival "Yiddish Waves". Jiddische Golven, net zoals er Yiddish Peanut Butter, Yiddish Sand Paper, Yiddish Vulva en Yiddish Tinnitus bestaan. En natuurlijk, hoe kan ik het vergeten: Yiddish Barley Buttermilk Gruel.

18.3.18

TELEN MET TAMARA IV

Wonderlijk hoe weinig mechanisatie zijn intrede heeft gedaan in onze tuin, niet in het piepkleine  voortuintje in de volksbuurt noch in de landschappelijke hectares die landhuizen omringen en dat is in beide gevallen bijzonder spijtig omdat mechanisatie zoveel meer toevoegt aan de schoonheid. Met een simpele electromotor gekoppeld aan een horizontale lopende band waarop een arsenaal van  planten kan worden gepoot is het  immers mogelijk veel  meer kleurvariaties aan te brengen dan de ongemechaniseerde natuur ons te bieden heeft. De electromotor die over een reeks van snelheden beschikt, tovert ons, wanneer we op de horizontale band om en om helderrode geraniums en gele achillea planten, rap een schitterend oranjefestijn wanneer we snelheid tot vijfentwintig klometer per uur verhogen, daar kan geen goudsbloem  tegen op. Er is niets leukers om zijn gasten te verrassen met zo'n, zeg  maar,  kleurversnelling, die vervolgens wordt  afgeremd om de kijkers te laten genieten van de individuele planten op de lopende band. 
Tamara Maretak-van der Hulst, tuinarchitecte.

Gezellig 36

"lang leve de jool en de gezelligheid", klonk het op de  Spanjaardslaan

CLUB 2

DE STOMPZINNIGEN

vereniging van gestoorde boksliefhebbers

17.3.18

Gezellig 35

ook deinende gezelligheid in de  Marssumerstraat

CLUB

DE SNAVELSTAARDERS

vereniging van 2CVbezitters

16.3.18

Namen

Er zijn lezers van dit blog die zich afvragen of ik zo'n naam als Arie-Oepke Snoefstra verzin, nee lezer Arie-Oepke bestaat net  als Eric Corton, laatstgenoemde is een ernstig getatoeëerd heer, die de Groenlinkskandidatenlijst voor de gemeenteraad van Amsterdam  afsluit, ik heb geen kennis genomen van de kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren, maar het zou mij niet  verbazen nu tatoeages bij Groen  Links hun entree doen, Ali El  Bedouli, islamitisch slager  in De Pijp, kandidaat is voor de Partij van de  Dieren. Namen, hoef je niet te verzinnen, ze bestaan, men leze de Amsterdamse Groenlinkskandidatenlijst: Zeeger Ernsting, Simion Blom, Tirza de Fockert, Jenneke  van Pijpen, Liesbeth van Tongeren, Erwin Bromlewe, Miguel Heilbron. Het enige waar  ik  het wel eens moeilijk mee heb is met het volgende: is het  nu Knöder Freiherr von Doitlingen of  Freiherr Knöder von Doitlingen? Maar dat is op het gebied van namen dan eigenlijk ook het enige probleem.

15.3.18

Gezellig 34

"Gezellig, gezellig, gezellig", riep burgemeester Ferd Crone.

Misverstanden 3

Forever Amber alert: hitsige weersvoorspeling.
Prénatale pressie: geboortegolf.
Barcelonelya: hoofdstad Catalaanse afscheidingsbeweging.
"In Pathéfonia": gesproken  boek van Bruce Chatwin.
Rahat Lankum: gertroebleerd Turks fruit nabij Franeker.
Panisch-depressief: bij voortduring lage vibraties.
Karbouwvakker: mobiele stukadoor.
Executeur excrementair: legaal mestverspreider.
Orkaantjes met stroop: winderig broodbeleg.

14.3.18

TELEN MET TAMARA III

Door ziekte was ik niet in staat de wekelijkse bijdrage van tuinarchitecte Tamara Maretak-van der Hulst j.l. zondag op dit blog te plaatsen; vandaag verschijnt deze alsnog.
Wanneer het weer het mij nauwelijks toelaat wat nuttigs in de tuin te doen dan zet ik mij aan het  ontwerpen van iets nieuws of ik breng een visite aan een kwekerij of een tuincentrum, deze week heb ik, hetgeen ik al maanden van plan was, weer eens een bezoek  gebracht aan zaadveredelingsbedrijf "SEMENARIE" in Friesche Palen, genoemd naar directeur Arie-Oepke Snoefstra - in de vaderlandse zaadwereld bekend als "Alley-Oop" - een man die samen met veredelingsbioloog doctorandus Harro  Crastusius reeds een tiental jaren druk doende is zaad te veredelen. Helaas bleek doctorandus Crastusius tijdens mijn bezoek afwezig, want op vakantie naar Mauritius, maar directeur Snoefstra wist mij op enerverende wijze op de hoogte stellen van nieuwe resultaten van "SEMENARIE", zo wordt momenteel de laatste hand gelegd aan diverse kruisingen, als crananas (cranberry en ananas), kruisboon (kruisbes en tuinboon) maar ook - en dat  is werkelijk revolutionnair - aan het beikenootje: een kruising tussen beuk en eik, waarvan een aantal inmiddels met succes in  het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 is aangeplant langs de Potmarge in de Friese hoofdstad. Ook het verneukmenietje schijnt in dezelfde plaats al een paar weken in bloei te staan.Ik moet daar nodig eens gaan kijken.
Tamara Maretak-van der  Hulst, tuinarchitecte. 

Misverstanden 2

Babushkater: ochtend na stappen met Russische oma.
Vrijevalderappes: crimineel parachutist.
Blacksabbatical: onbetaald verlof van heavymetalgroep.
Snoozehaan: vreemde haan met een sluimerkraaifunctie.
Saloonfähig: onderwerp waarover gesproken mag worden in westernkroeg.
Eufeminisme: zachte strijd voor gelijke vrouwenrechten.
YokoOnomatopee: Beatleweduwe die klinkt als haar naam.
Macramee-eter: gevlochten acne.

12.3.18

Misverstanden

Marianne Thieme is als fractievoorzitster van de Partij voor de  Dieren verantwoordelijk voor de landdieren haar tweelingzusje Marie voor de zeefauna.
Mamserati: Fiat 500C Abarth.
Indonesische nationalistische jeugdleider:  Borobudur von  Schirach.
Zuidafrikaans-jiddisch liedje: "Wimoyweh".
Putinnef: gedachtengoed van de Russische leider.
Nederlandse Spoorwegen: Groot Nederlands Paddenstoelenboek door Roger van Boxtel.
Erdogang: Turkse paradepas (Erdoganger, mannelijke beoefenaar van bedoelde pas, Erdogangster, vrouwelijke beoefenaarster van bedoelde pas).
Voormalig Hollywood tycoon: Harvey Weibsteiger.
Katholieke wereldleider: Ban Ki Toffelemoon.


5.3.18

Israël 5


Gezellig 33

toch was er in de Kwartelstraat behoorlijk veel concurrentie qua gezelligheid met de Vinkstraat

RABA

Deze vrachtwagencombinatie - trekker met oplegger - zit zeker veertig jaar in mijn collectie. Ik verzamel geen vrachtwagens, maar ik kocht dit miniatuur toch omdat het goed op schaal, zeer waarschijnlijk 1/43, uit blik gemaakt was, nota bene met een huif van echte stof en dat was sinds begin jaren dertig toen het zinkspuitgietwerk in automodellen furore maakte, zeldzaam. De naam op de cabine van de gemodelleerde combinatie zei me weinig: Raba? Dus dat  moest worden uitgezocht. Raba, in het Hongaarse Gyór, bleek net voor de Eerste Wereldoorlog personenwagens te hebben gebouwd, maar op een of andere manier rinkelde ergens een  ander belletje, maar het  duurde even voordat ik de klepel vond: Raba was ook de constructeur, die heel vroeg  in de vorige eeuw Amsterdam van de eerste electrische trams voorzag. De bewaarde 72 - die in Den Haag op straat verschijnt als 2 - komt uit Gyór. De fabriek dateert uit 1896 en leverde spoorwagons aan o.a. aan  Egypte en Zuid-Afrika en, dat is heel  bijzonder, tientallen wagons  voor de Londense Underground. Met vrachtwagenbouw werd in 1904 begonnen en de combinatie op de foto, naar ik aanneem, uit de jaren zestig, was uitgerust met een MAN-cabine en ook  de motor berustte op een ontwerp uit de Duitse vrachtwagenfabriek.

4.3.18

Gezellig 32

maar de bewoners van de Kwartelstraat droegen eveneens veel bij aan de gezelligheid

Häns'che Weiss

Lezers van dit blog die in het archief duiken zullen ontdekken dat sommige linkjes naar YouTube niet meer werken: de  muziek is verdwenen. Soms, zoals in mei 2012 kon ik de orginele uitvoering van een lied niet  vinden. Gister keek een lezer naar mei  2012, ik sloeg daarna die pagina ook op en tot mij grote vreugde stond het origineel nu wel op YouTube.
Eerst de regels die ik in mei 2012 schreef:
Natuurlijk ging het behalve over muziek ook over de oorlog, want bij mijn weten was Häns'che Weiss, de eerste Sinto die in 1977 op een grammofoonplaat* de zigeunervervolging in een zelfgeschreven lied ter sprake had gebracht. "Lass maro tschatschepen" heette het en het maakte op mij veel indruk. Het eerste couplet luidt, in vertaling, aldus:
"Luister Sinti, beste Sinti, wat wij te zeggen hebben, jullie weten allemaal wat er met ons in de nazitijd gebeurd is en als we niet willen dat het nog eens gebeurt dat onze mensen worden vervolgd, dan moeten we wij ons aaneensluiten, alleen op die manier kunnen we onze rechten opeisen."
Ik sprak hem op de kamer van zijn hotel in Hilversum, toen het interview was afgelopen, trommelde hij de andere musici op, zette mij op een stoel en vanaf het balkon werd er voor mij gemusiceerd. Ik kreeg tranen in mijn ogen.
Dit is zijn uitvoering.

*Häns'che Weiss Quintett: Fünf Jahre Musik deutscher Zigeuner", Intercord  INT 160.088

Israël 4


Meer Morricone

Meer Morricone, maar dan solo door de in 1959 in Rome geboren gitarist Italo Vegliante, die tussen 1981 en 1987 in een aantal Italiaanse  film heeft  gespeeld.

3.3.18

Eine Minimale Nachtmusik

Het blijft, al heeft de Duitse dichter hem nooit genoteerd, een mooie zinsnede van Heinrich Heine: "Wanneer de zondvloed komt dan ga ik naar Nederland want daar  gebeurt alles vijftig jaar later". Soms vinden in ons land zaken  plaats die zelfs langer dan vijftig jaar geleden zijn: zo beleefden wij zo'n slordige zestig jaar geleden de komst van Jezus Christus onder de naam Lou de Palingboer en hebben we momenteel te maken met een vaderlandse Wolfgang Amadeus, kompleet met poederpruik en muziek, die verrassend veel weg  heeft van hetgeen  de Oostenrijkse Mozart meer dan twee eeuwen geleden  noteerde. De Nederlandse Wolfgang Amadeus krijgt zelfs ruim gelegenheid om op  de nationale televisie zijn compositorische kunsten te vertonen en mij kwam zelfs ter ore dat hij zijn talenten tijdens een muzikale wedstrijd in Salzburg, maar het kan ook Lissabon zijn, mag vertonen. Zijn voordracht heet, maar ook dit kan ik fout hebben, "Eine Minimale Nachtmusik".

THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY

DR SymfoniOrkestret (het orkest van de Deense Omroep) wellicht beter bekend  als het Deens Nationaal Symphonieorkest neemt Morricone onder handen en hoe!

Italia

e vedere il Signore è veramente risorto e non è nemmeno la Pasqua
en ziet de Heer  is waarlijk opgestaan en het is nog niet eens Paas

Gezellig 31

het volk in de Willem Loréstraat sloeg zich van pure gezelligheid op de schouders

Israël 3

Dit moet lang geleden een majestueus gebouw zijn geweest. Stel het voor in zandsteengeel of stralendwit in plaats van in dit groezelige grijsbruin.

Märklin 3

Märklin maakte niet alleen vrachtwagens maar leverde vanaf 1955 ook de afgebeelde Porsche 1500 Coupé. De schaal van de Märklinpersonenwagenminiaturen was kleiner dan die van Dinky Toys, volgens Greilsamer en Azéma was die 1/45 in plaats van 1/43. Het model baseert zich op de Porsche 356/1500, met een viercylinderboxermotor met een inhoud van 1488cc, twee Solexcarburateurs, een vierversnellingsbak, de coupé woog 820 kilogram en de topsnelheid was 160 km. Tussen mei 1950 en augustus 1955 werden in verschillende vormen (speedster, coupé en cabriolet) en met verschillende motoren (1068cc, 1286cc en 1488cc) totaal 7627 wagens van het type  356 gebouwd.

TELEN MET TAMARA II

Vandaag vraag ik uw aandacht voor een bijzondere plant, die u in uw tuin kunt zetten, of niet want de bakkelei of zoals wij tuinarchitecten haar noemen de aguilegiabellum vulgaris verdraagt nu eenmaal  geen andere planten in haar buurt: het is  bakkeleien en niets anders, zelfs de paardenbloem en het vergeetmenietje worden door de bakkelei verjaagd; de bakkelei is de rottweiler of zo u wilt de pitbullterrier onder de flora. De  bakkelei is een meerjarige plant waar u zeer veel plezier aan kunt beleven omdat de plant een uitgebreid wortelsysteem heeft dat zich drie meter onder de  grond bevindt en er voor zorgt dat de plant prima kan overwinteren, zijn de spruiten, nee, beste lezer geen Brusselse kooltjes, maar de  jonge nieuwe blaadjes eenmaal verschenen dan is er geen houden meer aan en mij is bekend dat een kat die haar  behoefte, in een door een collega van mij geplante tuin, deed zo verstrengeld raakte in de uitlopers van de bakkelei dat zij drie dagen later dood werd teruggevonden. De bakkelei wordt door mij dus eveneens warm aanbevolen voor die plantenliefhebbers die het genus kat liever niet in hun tuin wensen.
Tamara Maretak-van der Hulst

2.3.18

Robert Charles Guidry

Nooit gehoord van Robert Charles Guidry (1938-2010)? Maar één compositie van hem kent u zeker! Zij het dat zijn achternaam is verdwenen en zijn voornaam is verkort tot Bobby, kortom ik heb het over Bobby Charles die in 1955 zorgde vor de wereldhit "See you later alligator", niet in zijn eigen uitvoering, maar in die van Bill Haley and his Comets. In 1972 maakte hij een prachtplaat onder zijn naam "Bobby Charles" op het  label Bearsville, met een aantal leden van The Band (Rick Danko, Levon Helm, Richard Manuel en Garth Hudson) en verder o.a. Amos Garrett, Geoff Muldaur, Bob Neuwirth en Mac Rebbenack (Dr. John). Twee nummers van die plaat: "Street People" en "Tennessee Blues".

Israël 2

Ik heb foto's van verval in Duitsland, in Frankrijk, in Tsjechië, in Nederland, in Litouwen en in Israël, ik vind die groezeligheid mooi, niet altijd tot plezier van de inwoners, want ik herinner me een Israëli die me bezig zag en bozig vroeg of er niets beters te fotograferen viel.

Märklin 2

Op de grille staat Märklin, maar Märklin heeft twee Araltankwagens gebouwd, eentje in 1961 met een Mercedestrekker, terwijl elf jaar eerder onder nummer 8000 deze Araltankwagen met een MAN-trekker in productie ging.

Gezellig 30

zelfs uit Snakkerburen trokken mensen vanwege de gezelligheid naar de Fontein(!)straat

1.3.18

Waylon

De enige echte Waylon (1937-2002) samen met Johnny Cash (1932-2003) in "There ain't no good chain gang".

Israël

Het jaar waarin de foto gemaakt is weet ik nog: 1987 en ik vermoed ook waar ik de trap - waar nooit meer over gelopen zou worden - heb gefotografeerd: in Yafo; ik was over het  strand van Tel Aviv naar Yafo gewandeld en de foto maakte deel uit van een aantal opnames van in verval geraakte gebouwen. Er volgen meer uit die reeks.

Gezellig 29

zowel een cultureel als een gezellig hoogtepunt vond plaats op het Kalverdijkje

Respect Us?

Nu Polen vrachtwagens de weg opstuurt met de opdracht Polen te respecteren vanwege het feit dat ze zich tijdens de Tweede Wereldoorlog tegenover de Joden zo dapper hebben gedragen is het wellicht nuttig er even op te wijzen dat op 4 juli  1946 - dus zo'n  anderhalf jaar na genoemde oorlog - door Poolse soldaten, politieagenten en burgers in Kielce een pogrom werd georganiseerd die het leven kostte aan 42 Joden.

Märklin

Voor de meesten onder ons zijn miniatuurauto's Dinky Toys en miniatuurtreinen komen vast en zeker uit de Märklinfabriek, dat Märklin ook automodellen produceert wordt vergeten. Dit is zo'n Märklinmodel, in de catalogus (van Greilsamer en Azéma) geregistreerd als 8017 Cargo "Firestone"  met de volgende toevoegingen: "date de la voiture 1956" en "date du  modèle 1957". Maar wie de echte vrachtwagen fabriceerde laten de heren wijselijk in het midden. De achterdeuren sluiten op wonderlijke wijze.

TALENT & ZORG

TALENT & CARE TO PARK  ON THE SIDEWALK