20.1.23

Walls

 

Wat doet een mens op reportage in Shetland op een zondagmiddag? Ik reed naar Walls, een plaatsje met een merkwaardige naam. Zulke namen vind je ook in Friesland, waar Friese namen omgezet zijn in het Nederlands, Roordahuizum (Reduzum) en Sexbierum (Seisbierum) zijn er duidelijke voorbeelden van. In Shetland zelf zegt men Waas tegen Walls en dit is ook aanzienlijk dichter bij de oud-Noorse naam Vagar, dat beschutte baai betekent. Ik had de voorgaande dagen een visser geïnterviewd, een historicus, een radiopresentator en Derek Herning, een man die zo'n vijfentwintig talen sprak en ik had de lokale krant  "The Shetland Times" gekocht, want het is altijd goed te weten wat de belangrijkste zaken ter plaatse zijn. De naam van net genoemde Herning had ik trouwens in Nederland al genoteerd, hij sprak Fries was me verteld, dus leek het me aardig hem voor een afspraak op te bellen en dat in het Fries te doen. Het lukte wonderwel, maar halverwege ons gesprek schakelde ik over in het Nederlands, want in die taal zou ik hem interviewen. Hij maakte de wisseling zonder enig probleem en hij wist me aantal wetenswaardige zaken te vertellen. Een paar daarvan heb ik onthouden, zo weet ik dat klompen in Shetland niet "wooden shoes", maar "klompers" heten en dat komt doordat een eeuw geleden veel Nederlandse vissers 's zomers in Lerwick, de hoofdplaats van Shetland, lagen en die vissers liepen op klompen. Er kwam in die tijd zelfs een Nederlandse dominee over, opdat de blijde boodschap op zondag in de moedertaal kon worden uitgedragen. Ik had intussen uit "The Shetland Times" begrepen dat er op zondag in Walls een bijeenkomst zou plaatsvinden van liefhebbers van oud rijdend materieel en daar zag ik onder andere bovenstaande Standard 10 Saloon.