24.5.20

De imperator

En het geschiedde in die barre dagen dat de imperator terugkeerde onder zijn discipelen, nadat velen onder hen met elkaar in onmin waren geraakt en enkelen onder hen, zoals Crollius, die hij persoonlijk op het schild had geheven, hem zelfs hadden verraden en een nieuw verbond hadden aangevangen; gelukkig was Dallius, de primus inter  pares onder zijn volgelingen, hem trouw gebleven en had hem dringend verzocht het heft wederom in handen te nemen  hetgeen hij  na rijp beraad ook had gedaan. Nagelius regeerde zoals hij dat altijd gewend geweest was.